ผบ.ทสส.หึ่มต่อต้านแพลตฟอร์มออนไลน์โฆษณาหมิ่นเหม่ กำชับกำลังพล พิทักษ์สถาบันหลักของชาติ

1203

จากกรณีที่ทางด้านพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งให้หน่วยทหารทั่วประเทศงดสั่งสินค้าจากแอปพลิเคชันลาซาด้า (Lazada) และห้ามให้รถส่งสินค้าของแบรนด์ดังกล่าวเข้ามาในพื้นที่หน่วยทหาร

รวมทั้งมีรายงานดังกล่าวระบุว่า ผบ.ทบ. ไม่ห้ามกำลังพลสั่งสินค้าจากแอปพลิเคชันนี้ แต่ถ้าหากสินค้ามาส่งก็ให้ไปรับเองนอกพื้นที่หน่วยทหาร สืบเนื่องมาที่นาราเครปกะเทย มีการทำคอนเทนต์ลงโฆษณา บนแอปพลิเคชันลาซาด้า ในทำนองไม่เหมาะสม

ล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติม เกี่ยวกับประเด็นนี้ โดยพล.ท.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า จากการที่แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ ได้มีการนำเสนอโฆษณาด้านการตลาดในลักษณะที่หมิ่นเหม่ ก้าวล่วงสถาบันนั้น พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) มีความกังวลต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้สร้างผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนชาวไทย

ในขณะเดียวกันกองทัพก็มีจุดยืนในด้านการพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะมิยอมให้กลุ่มบุคคลใดกระทำการล่วงเกินสถาบันสูงสุดของประเทศโดยเด็ดขาด ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยได้ชี้แจงกำลังพลให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมทหาร คือยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งจักต้องพิทักษ์ รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเชิดชูรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ดำรงความสำคัญของความเป็นชาติไทย และการจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันที่เคารพสูงสุดของประเทศชาติ