กองทัพบกห้าม “ลาซาด้า” เข้าพื้นที่ทหารทั่วประเทศ

788

เป็นเรื่องแล้ว!? กองทัพบกห้าม “ลาซาด้า” เข้าพื้นที่ทหารทั่วประเทศ แต่ยังสามารถให้ส่งสิ้นค้าด้านนอกได้ตามปกติ!

สืบเนื่องจากกรณีโฆษณาโปรโมชัน Lazada 5.5 ที่แสดงโดย นายอนิวัต ประทุมถิ่น หรือ นารา เครปกะเทย ที่พบว่ามีการแต่งกายล้อเลียนบุคคลสำคัญ รวมถึงล้อเลียนบุคคลทุพพลภาพหรือผู้พิการ ส่งผลให้ถูกสังคมโจมตีอย่างหนัก

ล่าสุด ในวันที่ 9 พ.ค. 65 ได้มีรายงานว่า พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกประจำวัน พร้อมได้สั่งให้หน่วยทหารทั่วประเทศ งดสั่งสินค้าจากแพลตฟอร์มลาซาด้า และห้ามรถส่งสินค้าของลาซาด้าเข้าพื้นที่หน่วยทหาร

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการสั่งห้ามกำลังพลซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว เพียงแต่หากมีการสั่งซื้อ ให้ออกไปรับนอกพื้นที่หน่วยทหารเท่านั้น โดยก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา รถส่งของของลาซาด้า สามารถเข้าพื้นที่ส่งของผ่านประตูหลังกองบัญชาการกองทัพบก