คนไทยน้ำตาไหล! โซเชียลแห่แชร์คลิป “กรมพระศรีสวางควัฒน” ทรงขอลูกของผู้ป่วยเป็น “บุตรบุญธรรม” รับสั่งจะดูแลอย่างดี!

1725

คนไทยน้ำตาไหล! โซเชียลแห่แชร์คลิป “กรมพระศรีสวางควัฒน” ทรงขอลูกของผู้ป่วยเป็น “บุตรบุญธรรม” รับสั่งจะดูแลอย่างดี!

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (5 พฤษภาคม 2565) นายสกลธี ภัททิยกุล ได้โพสต์ข้อความระบุว่า พระองค์ทรงงานมาตลอดชีวิต ผมจึงขอใช้ทั้งชีวิตปกป้องพระเกียรติของพระองค์ท่าน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้านายสกลธี ภัททิยกุล

อย่างไรก็ตาม ก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกหลายคน ได้ออกมาโพสต์ข้อความในลักษณะเดียวกัน พร้อมทั้งมีการโพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวสุดปลื้มปีติของ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย หนึ่งในนั้นคือเรื่องราวที่พระองค์ทรงรับลูกของผู้ป่วย เป็นบุตรบุญธรรม

โดยเมื่อวันที่ 24 ก.พ.2560 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯไปยังโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ประจำจังหวัดพะเยา ที่โปรดให้ไปทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านทุ่งหล่มใหญ่ ที่ไปเฝ้ารับเสด็จฯ ซึ่งหมู่บ้านนี้มี 145 หลังคาเรือน ประชากร 580 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บป่วยจะเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายกวาง หรือไปที่โรงพยาบาลเชียงคำ ในการนี้ พระราชทานของเล่น สื่อการเรียนรู้แก่เด็กๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความคิดและสมาธิ ด้วยมีพระประสงค์ที่จะให้เด็กปฐมวัยในพื้นที่ชนบทห่างไกลได้มีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมวัย

ทั้งนี้ ยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอ.สว. ด้วย โดยมีผู้ไปรับการบริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป และรับบริการด้านทันตกรรม รวมจำนวน 220 คน ปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่ คือ โรคกระดูกและข้อ

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย นำผู้เจ็บป่วยจำนวน 3 ราย เฝ้า การนี้มีรับสั่งถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้เจ็บป่วย และมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ที่ทำการตรวจรักษาอาการของผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคด เท้าทั้งสองข้างผิดรูป ผู้ป่วยหูหนวกตั้งแต่กำเนิด มีอาการภูมิแพ้และหอบหืด และผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ โดยได้พระราชทานเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของผู้เจ็บป่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและโปรดให้ส่งตัวผู้เจ็บป่วยทั้ง 3 ราย ไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการ

นอกจากนี้ ยังมีพระดำรัสกับผู้ป่วย 1 ใน 3 รายที่เข้าเฝ้า ว่า ทรงขอรับบุตรของผู้ป่วยเป็นบุตรบุญธรรม

“ป้าไม่ต้องกังวลเลย หนูจะให้ทุนเลย คือว่าทันที่ที่จะต้องจ่ายเอง ส่วนนั้นหนูจะจ่าย แล้วเอาอย่างนี้ ไม่ทราบคุณป้าจะรับได้ไหม ถ้าหนูจะรับเขา เด็กคนนี้ เป็นลูกบุญธรรมของหนู หนูจะเลี้ยงดูเขาอย่างดีที่สุด เชื่อว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ท่านก็คงทำอย่างนี้ ท่านสอนหนูมา ให้รักประชาชน ยังความปลาบปลื้มในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้