“บิ๊กตู่”เปิดทำเนียบต้อนรับ “หวัง อี้”!?! ยืนยันเป็นหุ้นส่วนร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน พร้อมฟื้นเศรษฐกิจร่วมกัน

2724

หวัง อี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในโอกาสครบรอบสัมพันธ์ 45 ปี ยืนยันความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน พร้อมร่วมมือฝ่าโควิด-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจร่วมกัน จีนชื่นชมไทยสนับสนุนสภาพแวดล้อมการลงทุนในประเทศได้อย่างดี เผยหากสามารถพัฒนาวัคซีนสำเร็จพร้อมให้ความสำคัญไทยเป็นอันดับต้นๆขณะนายกฯฝากความระลึกถึงปธน.สี จิ้นผิง

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ทำเนียบรัฐบาล นายหวัง อี้ (H.E. Mr. Wang Yi) มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

จีน-ไทยมิตรภาพยาวนาน

นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับในโอกาสที่นายหวัง อี้ มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในวาระครบรอบ 45 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต และยังเป็นโอกาสในการยืนยันความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีน พร้อมขอฝากความระลึกถึงและความปรารถนาดีไปยังประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ซึ่งการพบกันในครั้งนี้มีขึ้น ในช่วงที่ทั่วโลกประสบกับความท้าทายร่วมกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่จะยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของทั้งสองประเทศ นายหวัง อี้ กล่าวยินดีและขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเสมอมา

ในโอกาสนี้รัฐบาลจีน ขอถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายหวัง อี้ กล่าวว่า เป็นเกียรติที่เป็นรัฐมนตรีคนแรกที่เดินทางเยือนไทยหลังสถานการณ์โควิด เป็นการแสดงความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ในไทย โดยเชื่อว่ามิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนจะช่วยเพิ่มพูนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ทั้งนี้ แสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีที่ดำเนินมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคด้วยดี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของประชาชนไทยด้วย ซึ่งสถานการณ์ในจีน จากการควบคุมจัดการอย่างดีของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ทำให้การควบคุมโรคตามยุทธศาสตร์ประสบความสำเร็จเป็น อย่างดี 

วัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะของโลก

ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมความสำเร็จของจีนในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ก้าวหน้าไปสู่ระยะที่ 3 แล้ว โดยชื่นชมวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีสีฯ ที่กำหนดให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็น “สินค้าสาธารณะของโลก” ฝ่ายจีนได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนของจีน ว่าขณะนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการทดลองในมนุษย์ ซึ่งการพัฒนาวัคซีนมีแนวโน้มที่ดี ซึ่งจีนจะพิจารณาให้ความสำคัญแก่ ซึ่งทางจีนพูดชัดเจนว่าเมื่อผลิตวัคซีนได้แล้วจะให้เป็นส่วนของสาธารณะ ไม่ใช่สินค้าเพื่อแสวงหากำไร และประเทศจีนจะให้ความสำคัญกับประเทศไทยเป็นลำดับต้นๆ ตลอดจนมิตรประเทศในภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การติดเชื้อในโลก ทุกประเทศต้องคำนึงถึงมาตรการควบคุมโรค พร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจไปด้วยกัน ประเทศจีนพิจารณาระบบที่เรียกว่า fast lane เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชน และระบบที่เรียกว่า Green lane เพื่อขนส่งสินค้าระหว่างกัน ซึ่งในการหารือ ทั้งสองฝ่ายยืนยันการสนับสนุนการจัดทำ Fast lane ระหว่างกันในโอกาสแรก

ไทย-จีนพร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจดิจิทัล

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยที่ไทยคำนึงถึงจีนในฐานะคู่ค้าที่สำคัญ มีตัวเลขการค้าระหว่างกันที่สูง และเป็นนักลงทุนสำคัญใน EEC ซึ่งไทยพร้อมจะร่วมมือกับจีนด้านการค้าการลงทุนแบบพหุภาคี ตลอดจนขอบคุณฝ่ายจีนที่ร่วมลงทุนในไทยในสาขาใหม่ๆ ได้แก่ ด้าน Digital Big Data และ 5G ทั้งนี้ ฝ่ายจีน พร้อมเดินหน้าการพัฒนาด้าน Digital Economy กับไทย ชื่นชมไทยที่สนับสนุนสภาพแวดล้อมการลงทุนในประเทศอย่างเปิดกว้าง โปร่งใส ยืนยันว่ารัฐบาลจีนพร้อมสนับสนุนการลงทุนในไทย และจีนพร้อมสนับสนุนความเชื่อมโยง เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) กับเขตอ่าวกวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า (Guangdong – Hong Kong – Macao Greater Bay Area – GBA) 

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีฝากคำขอบคุณถึงประธานาธิบดีสีฯ ที่ได้ให้คำมั่นในการดูแลข้อห่วงกังวลของประเทศในอนุภูมิภาคเกี่ยวกับระดับน้ำในแม่น้ำโขง พร้อมชื่นชมพัฒนาการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำล้านช้าง ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation-MLC) ที่ได้ประชุมร่วมกัน และไทยยินดีสนับสนุนงาน China International Import Expo (CIIE) ครั้งที่ 3 และงานแสดงสินค้าอาเซียน-จีน (CAEXPO) ครั้งที่ 17 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ประเทศจีน