ปชป.รับไม่ได้ม็อบก้าวล่วงสถาบันฯ จวกแรงคนอยู่เบื้องหลัง อย่าเป็นอีแอบ ระวังไม่มีแผ่นดินให้อยู่

3846

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ชุมนุมได้แสดงออกเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 ว่า เป็นสิ่งที่คนไทยรับไม่ได้ กับคำพูดต่าง ๆ ที่ออกมา ในลักษณะก้าวล่วงสถาบัน กลุ่มผู้ชุมนุมแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงอย่างชัดเจน ว่ามีจุดมุ่งหมายคืออะไร

คนที่อยู่ข้างหลังผู้ชุมนุมให้ออกมาประกาศให้ชัดว่าพวกคุณต้องการ อย่าเป็นอีแอบโฉบไปโฉบมาข้างผู้ชุมนุม หลายฝ่ายพยายามเตือนเสมอว่า การชุมนุมต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย ต้องไม่ก้าวล่วงสถาบัน วันนี้เห็นชัดแล้วถึงแนวทางของผู้ชุมนุม ก็ถือว่าบัดนี้ความคิด ความเชื่อ ความรัก ความศรัทธา เราอยู่คนละข้างกันแล้ว พรรคมีความเชื่อในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน การกระทำของผู้ชุมนุมคนไทยทั้งประเทศไม่สามารถรับพฤติกรรมเช่นนั้นได้

ความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นหลักยึดของประชาชนในประเทศ การธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ คนไทยทุกคนต้องภูมิใจที่เรามีแผ่นดิน มีวัฒนธรรม มีภาษาที่เป็นของเรา เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคน คนที่คิดไม่ดีกับแผ่นดินเชื่อว่าสักวันจะไม่มีแผ่นดินให้อยู่

ไม่ว่าใครที่ทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ควรเก็บหลักฐานเพื่อดำเนินคดี ไม่เช่นนั้นกฎหมายของบ้านเมืองจะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไป