‘หมอวรงค์’ลุยเมืองกาญจน์ ชู 5 โครงสร้างพื้นฐานเกษตร ย้ำจุดยืน ‘ปราบโกงได้ก็แก้จนได้’

1030

จากที่เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี  ,นายสุรโชค ทิวากร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี พรรคไทยภักดี พร้อมคณะเดินทางเยี่ยมชมโครงการเศษฐกิจพอเพียง อ.ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี เพื่อรับฟังปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรนั้น

ทั้งนี้นพ.วรงค์ กล่าวว่า หัวใจของเกษตรกรคือน้ำ ขอเพียงแค่มีน้ำทุกอย่างไปได้ดีหมด พรรคไทยภักดีมีนโยบายปฎิวัติเกษตรกรรม ต้องการให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ดีกินดีเป้าหมายหลัก ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าว แต่ปรากฎว่าหลายๆพื้นที่หน้าน้ำ น้ำท่วม หน้าแล้ง แล้งมาก บ่งบอกถึงการบริหารน้ำที่ไร้ประสิทธิภาพ

“ยิ่งเห็นสงครามช่วงนี้ ประเทศเราอาจวางตัวเป็นกลาง แต่หนีภัยสงครามไม่ได้ โชคดีที่ประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญที่สุดในโลก การพัฒนาประเทศทั้งในเชิงอุตสาหกรรม ดิจิตอลพัฒนาไป เป็นการต่อยอด แต่พื้นที่ฐานประชาชนเป็นเกษตรกร เกษตรกรคือกลุ่มใหญ่ของประเทศ แต่ไม่มีนิคมเกษตรกรรม หรือโครงสร้างพื้นฐานเกษตรกรรมให้กับเกษตรกร

เป็นหน้าที่ของทุกรัฐบาลที่ต้องทำโครงสร้างพื้นฐาน เกษตรกรต้องได้รับการดูแลโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น น้ำ ไฟฟ้า ถนน อินเตอร์เน็ต และปุ๋ยเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งจำเป็น”

นอกจากนี้ หัวหน้าพรรคไทยภักดี ยังยืนยันว่าประเทศไทย ไม่ขาดน้ำ ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยารายงาน ปริมาณฝนตกทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปริมาณฝนตก ภาคกลาง เหนือ อีสานไม่ได้แตกต่างกัน แต่ระบบหน่วยงานที่รับผิดชอบน้ำเพื่อการเกษตรใส่ใจไม่เต็มที่ ตนกล้าพูดว่ามีการทุจริตเกิด ขุดลอกมั่วๆ น้ำไม่ถึงเกษตรกร

“ตนได้แนวคิดจากผู้เชียวชาญ ทฤษฎี น้ำทองคำ ของ อ.ทอง หลอมประโคน อีสานน้ำใต้ดินเยอะมาก หัวใจสำคัญคือเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาพัก แล้วผ่านระบบท่อแล้วค่อยๆปล่อยลงไปตามจุดต่างๆ ไม่ต้องกลัวแย่งน้ำกัน ใช้ระบบสูบน้ำโดยใช้โซล่าเซลล์สามารถสูบน้ำทั้งวัน และทฤษฎี “แก้มลิง” ตนเชื่อในทฤษฎีของในหลวง ร.๙ กักเก็บน้ำในหน้าฝน เอาน้ำไปใช้หน้าแล้ง หรือโครงการโคกหนองนา” นพ.วรงค์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม นพ.วรงค์ ยังได้ยืนยันเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเรื่องน้ำ เป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลปัญหาเรื่องน้ำให้กับเกษตรกร โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรรัฐบาลมีหน้าที่จัดสรร เรื่องไฟฟ้า ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทั้งแดดและลม ตนเชื่ออนาคตไม่ต้องกังวลเรื่องไฟฟ้า สามารถให้ประชาชนนำพลังจากแดด ลม มาใช้ แทบจะไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทุนครั้งเดียว โดยรัฐต้องสนับสนุนเทคโนโลยีพัฒนาไปเร็วมาก อีกหน่อยอาจไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า ส่วนเรื่องอินเตอร์เน็ต วันนี้เป็นความจำเป็นพื้นฐาน จะต้องทำให้ถูกลง

“สำหรับเรื่องปุ๋ย ตนได้พูดคุยกลุ่มนักวิจัย เผยว่าประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจทางด้านปุ๋ยของเอเชีย องค์ประกอบของใบไม้ใบหญ้านำมาสังเคราะห์ผสมกับค่าไนโตรเจน ให้เป็นปุ๋ยไบโอยูเรียหรือปุ๋ยยูเรีย ชีวภาพ ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้น ราคาปุ๋ยจะต้องถูกลงอย่างน้อย 50% เพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนที่ถูกลง และจะสนับสนุนให้ปลูกหญ้าเนเปียร์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยไบโอยูเรีย ให้หลักประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 250,000บาทต่อปี

โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเกษตรหน้าที่ที่ทุกรัฐบาลต้องทำ เพื่อยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อยู่ดีกินด้วยแนวคิดโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร น้ำ ไฟฟ้า ถนน อินเตอร์เน็ตและปุ๋ย ต่อให้เกิดสงครามขยายวง ประเทศไทยไม่อดตาย ตนยืนยันไม่กี่ปีชีวิตของเกษตรกรต้องดีขึ้นและต้องแก้โกงด้วย การโกงทำให้ประชาชนลำบาก ถ้าปราบโกงได้ก็จะแก้จนได้” หัวหน้าพรรคไทยภักดี กล่าว