ก.พาณิชย์-เกษตรฯตีปี๊ป!! 2 เดือนจีนซื้อทุเรียนไทยเฉียดแสนล้านบาท ปลดล็อกเตรียมขนผ่านทางบก-ราง-เรือ

670

เกษตรฯแก้เกมส่งออกทุเรียนติดล็อก หลังเครื่องไชน่า อีสเทิร์นฯตกกระทบเที่ยวบินจีน เบนเขมส่งผ่านเส้นทางบก-ทางเรือ ตีปี๊บส่งเพิ่มได้ 2 ด่าน พาณิชย์ชี้ 2 เดือนแรกไทยส่งออกทุเรียนไปจีนพุ่ง 105% เฉียด 1 แสนล้านบาท

วันที่ 28 มี.ค.2565 รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า การส่งออกทุเรียนสดในช่วง 2 เดือนแรกของไทย มีมูลค่า 109,205.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.39% โดยการส่งออกไปจีนเป็นอันดับ 1 มูลค่า 98,332 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 90% ของทั้งหมด โดยมีการขยายตัว เพิ่มขึ้น 105%

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากกรณีความกังวลว่าเครื่องบินของสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลนส์ เกิดอุบัติเหตุตกในพื้นที่ชนบทใกล้เมืองอู่โจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ตอนใต้ของจีน

ส่งผลให้สายการบินภายในประเทศมีการระงับเที่ยวบิน อาจจะกระทบต่อการส่งออกของทุเรียนสดของไทยที่มีแผนส่งทางเครื่องบินนั้น กระทรวงได้รับทราบข้อมูลจากผู้ประกอบการแล้ว ยอมรับว่าได้รับผลกระทบบ้าง แต่เป็นเพียงช่วงเวลาระยะสั้นเท่านั้น

เนื่องจากการส่งออกทุเรียนทางเครื่องบินนั้นจะเป็นทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมซึ่งมีจำนวนไม่มาก อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที โดยการส่งผ่านเส้นทางบกและทางเรือ ซึ่งขณะนี้ได้ประสานมาตรการเพื่อลดปัญหาความแออัดการตรวจสอบมาตรการโควิดเป็นศูนย์ (Zero COVID) ที่ด่านแล้ว

“ก่อนหน้านี้ ได้ลงนามพิธีสาร เพิ่มด่าน จากเดิม 4 ด่านของจีน (ด่านโมฮาน ด่านโหย่วอี้กวน ด่านตงซิง และด่านรถไฟผิงเสียง) เป็น 6 ด่าน (ด่านรถไฟโมฮาน ด่านเหอโข่ว ด่านรถไฟเหอโข่ว ด่านเทียนเป่า ด่านหลงปัง และด่านสุ่ยโขว) แต่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันด่านทั้ง 6 ด่าน ยังไม่สามารถรองรับการนำเข้าผลไม้จากไทยได้

แต่ระหว่างนี้จะเร่งประสานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน General Administration of Customs of the People’s Republic of China หรือ GACC ปรับเปลี่ยนไปที่ด่านรถไฟโมฮาน ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมผ่านเส้นทางรถไฟจีนอีกทาง แต่เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทางจีนอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2565 ก็จะสามารถอำนวยความสะดวกได้อีก”

นอกจากนี้ ไทยได้ดำเนินการหาตลาดใหม่เสริมเพื่อรองรับฤดูผลผลิตทุเรียน ปีนี้ที่จะออกมาประมาณ 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22% จากปี 2564 และจะกระจุกตัวในเดือน พ.ค. ประมาณ 3.5 แสนตัน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ได้เจรจาเพื่อระบายผลผลิตผ่านช่องทางการขายออนไลน์ในประเทศประมาณ 2 แสนตันแล้ว พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์กระตุ้นการบริโภคในประเทศใหม่มากขึ้น 

 

ทั้งนี้เป้าหมายส่งออกตลาดหลักของไทย ยังคงเป็นประเทศจีน ปีนี้ทุเรียนสดไทยยังคงครองตลาดจีนอันดับ 1 ด้วยกระแสความนิยมในการบริโภคเริ่มกระจายไปยังมณฑลอื่น ๆ นอกเหนือจากเมืองหลัก

นายฉันทานนท์กล่าวว่า “แม้ว่าเวียดนามและมาเลเซียเป็นคู่แข่ง แต่ชาวจีนชื่นชอบรสชาติทุเรียนไทยที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ หอม หวานมากกว่า ปีนี้จึงทำให้ไทยเองก็เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและในปี 2565 มีพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพิ่มขึ้นประมาณ 8.45% ส่งผลให้ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อนหน้าด้วย” 

นอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ยังเปิดเผยแผนการเตรียมส่งออกขนุนจากภาคใต้ ต่อด้วยลำไยจากภาคเหนือ หลังจากขบวนรถไฟขนส่งทุเรียน-มะพร้าวจากภาคตะวันออกผ่านลาวไปจีนด้วยระบบขนส่งแบบผสมผสาน “ราง-รถ” ภายใต้พิธีสารผลไม้ไทย-จีนได้อย่างราบรื่น

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ (เฉพาะกิจ) เปิดเผยว่า ได้ขนส่งทุเรียน 2 ตู้คอนเทนเนอร์และมะพร้าวจำนวน 6 ตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟจากจังหวัดระยองในภาคตะวันออกไปยังสถานีรถไฟหนองคายเพื่อตรวจและออกใบรับรองตรวจโรคพืชไฟโตที่ด่านหนองคายตามพิธีสารผลไม้ไทย-จีน

จากนั้นขบวนรถไฟจะขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวข้ามแม่น้ำโขงไปยังท่าบกท่านาแล้งของ สปป.ลาวก่อนยกขึ้นหัวลากจากท่านาแล้ง 2.9 กม. ไปขึ้นรถไฟลาว-จีนที่สถานีเวียงจันทน์ก่อนขนส่งไปสถานีรถไฟนาเตยแล้วยกขึ้นรถหัวลากเดินทางไปด่านบ่อเตนของลาวข้ามพรมแดนลาว-จีนไปตรวจปล่อยที่ด่านมฮ่านในมณฑลยูนนานของจีน

ทั้งนี้ถือเป็นระบบการขนส่งหลายรูปแบบ Multi Modal Transportation ที่เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กรณีที่ยังไม่สามารถขนส่งผลไม้ทางรถไฟจากลาวข้ามแดนไปด่านรถไฟโมฮ่านโดยตรงเนื่องจากจีนกำลังก่อสร้างอาคารและลานตรวจโรคพืชที่ด่านรถไฟโมฮ่านจึงต้องไปใช้การตรวจโรคพืชที่ด่านโมฮ่านซึ่งเป็นด่านใหญ่ด่านเดิมไปพรางก่อน 

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายในตนในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้หรือฟรุ้ทบอร์ด ประชุมทางไกลกับผู้ประกอบการจีน-ไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องการทดสอบทดลองใช้ระบบขนส่งผสมผสานทางรางทางรถ จะดูทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลไม้จากไทยไปจีนและปัญหาข้อขัดข้องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยมีบริษัทผู้ส่งออกผลไม้และบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระบบ Cold Chainได้รับอนุญาตให้ร่วมในการทดสอบครั้งนี้

“มีหลายบริษัทที่ทางการจีนได้อนุมัติให้ดำเนินการทดสอบทดลองซึ่งต้องขอบคุณกระทรวง GACC และทางการยูนนาน สถาบันโลจิสติกส์คุนหมิงและสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยตลอดจนภาคเอกชนของ 3 ประเทศและฟรุ้ทบอร์ดที่ร่วมมือกันส่งเสริมการค้าการส่งออกทุเรียนมะพร้าวและผลไม้อื่น ๆ ภายใต้พิธีสารแม้จะมีปัญหาอุปสรรคนานัปการซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ลาว-จีน”