“หมอวรงค์” บุกอีสาน เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.อำนาจเจริญ เดินหน้าชูนโยบาย ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืน!

995

“หมอวรงค์” บุกอีสาน เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.อำนาจเจริญ 2 เขต ชู นโยบาย ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืน!

จากกรณีที่วันนี้ (26 มีนาคม 2565) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี และคณะ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ประกอบได้ด้วย เขต 1 นายกมล บุญธิมา และเขต 2 นายปองพล พนาศรี

โดยนายกมล กล่าวว่า นโยบายของพรรคเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ชาวนาสร้างความอยู่ดีกินดี และขจัดการทุจริตคอรัปชั่น พรรคไทยภักดีมีนโยบายตรงกับความประสงค์ของตนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นที่ยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อแก้ปัญหาที่ซ้ำซากมาเป็นเวลานาน ตนอาสาด้วยความเต็มใจ เพื่อรับใช้พี่น้องผลักดันนโยบายของพรรคให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ตลอดจนให้พี่น้องได้รับความเป็นธรรมไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ นอกจากนั้นตนมีอาชีพทนายความ จึงสามารถให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวอำนาจเจริญที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในทางคดีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งตนจะตั้งศูนย์ร้องทุกช์ชาวบ้าน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้คำปรึกษาฟรีอีกด้วย

“ผมจึงขอใช้วิธีทางตามระบอบประชาธิปไตยในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในนามของพรรคไทยภักดี และในอนาคตผมขอฝากพี่น้องจังหวัดอำนาจเจริญ และทั่วประเทศ ช่วยกันสนับสนุนและเลือกผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคไทยภักดี โดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศด้วย

ทางด้านนายปองพลกล่าวว่า จังหวัดอำนาจเจริญส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร จึงอยากเห็น เกษตรกร ชาวนาอำนาจเจริญ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้จริงจากอาชีพเกษตรกร

ตนมองว่าพรรคไทยภักดี เป็นพรรคเดียวที่มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรทั้งระบบ เช่น การผลิตข้าวเปลือกแล้วขายข้าวสาร และระบบกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอต่อการปลูกข้าว และพืชไร่ พืชผักต่างๆ และยังส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน จะเป็นในรูปแบบสหกรณ์ ที่จะสามารถต่อรองให้สินค้ามีราคาขายที่สูงขึ้นเป็นประโยชน์กับเกษตรกรมากที่สุด ที่สำคัญตนคือเลือดแท้อำนาจเจริญขออาสาเป็นผู้แทนของคนอำนาจเจริญ พี่น้องจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตชาวนาอย่างแท้จริง เพราะตระกูลผม ปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอา ที่จำได้นับมาถึงผมชาวนารุ่นที่ 5

ที่ผ่านมา จ.อำนาจเจริญ ไม่เคยมี ส.ส. เป็นคนในพื้นที่หรือเป็นคน จ.อำนาจเจริญ จริงๆ เลย มีแต่คนต่างจังหวัด อุบลฯบ้าง ร้อยเอ็ดบ้าง เอาชื่อมาลงทะเบียนบ้านในเขต อำนาจเจริญ พอชาวบ้านเดือดร้อนวิ่งหา ส.ส.ให้ช่วยก็หา ส.ส.ไม่เจอ ก็เพราะบ้านเขาไม่ได้อยู่อำนาจเจริญ ตนเลือดแท้อำนาจเจริญขออาสาเป็นผู้แทนของคนอำนาจเจริญ เพื่อนำชีวิตชาวนาสู่ความรุ่งโรจน์ต่อไป “คนบ้านเฮา เข้าใจพื้นที่ ขอพัฒนาที่นี่ เขต 2 อำนาจเจริญ หมดเวลาของคนต่างจังหวัดมาเป็น ส.ส.บ้านเราแล้วครับ” นายปองพลกล่าว