โลกชื่นชมนายกฯไทย! จัดที่พัก-อาหารนทท.รัสเซียยูเครน สั่งดูแล2ปท.เท่าเทียม

1167

จากสถานการณ์ขัดแย้งรัสเซียและยูเครน ทำให้รัฐบาลไทยต้องให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศที่อยู่ในไทยอย่างใกล้ชิด พร้อมดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลืออย่างดี โดยการสั่งการของนายกฯบิ๊กตู่นั้น

ล่าสุดวันนี้ 19 มีนาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ติดตามการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรัสเซียและยูเครนในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความความขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเทศอย่างใกล้ชิด

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเมินว่ามีนักท่องเที่ยวที่ตกค้างในไทยประมาณ 8,000 คน เป็นชาวรัสเซียประมาณ 7,000 คน และยูเครนประมาณ 1,000 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี โดยได้ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ อาทิ จัดหาระบบชำระเงินทางเลือกอื่นรองรับ จัดหาที่พักระหว่างนักท่องเที่ยวหาเที่ยวบินกลับประเทศ และจัดหาล่ามประจำโทรศัพท์สายด่วน เป็นต้น”

ทั้งนี้โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวอีกว่า การขอความช่วยเหลือส่วนมากเป็นการขอขยายเวลาพำนักในประเทศ ซึ่งทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ประสานความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยอย่างใกล้ชิด สำหรับการให้ความช่วยเหลือกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก นักท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนไปใช้สายการบินประเทศที่สาม อาทิ สายการบิน Qatar Airways และ Turkish Airlines ในการเดินทางได้ หากจำเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังพร้อมสนับสนุนการจัดหาที่พัก อาหาร และความช่วยเหลืออื่น ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและยูเครนอีกด้วย

“สำหรับผลกระทบเรื่องการชำระเงิน กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาทราบว่าสามารถโอนเงินผ่านเครือข่ายอื่นนอกจาก Swift ได้ เช่น TransferWise, Western Union และ MoneyGram เป็นต้น

มีการให้บริการผ่านทั้งธนาคารพาณิชย์ (ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย และออมสิน) และช่องทางที่ไม่ใช่ธนาคาร (สวัสดีช้อป เซ็นทรัล และไปรษณีย์ไทย) ทั้งนี้ หน่วยงานของไทยได้ประสานผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) ธนาคารพาณิชย์ โดยขอให้ช่วยดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาติดต่อ 2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยขอให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยว 3) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตและสมาคมโรงแรมภาคใต้ เพื่อให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวโดยตรง”

นอกจากนี้ นายธนกร ยังกล่าวอีกว่า  นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักการบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเร่งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกประชาชนจากทั้งสองประเทศอย่างรอบด้านและเท่าเทียม

“โดยหน่วยงานของไทยได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย พร้อมรายงานนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับประเด็นปัญหา การดำเนินการ และแผนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการทางนโยบายอย่างเหมาะสม” นายธนกร กล่าว

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ยืนยันให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทุกประเทศที่อยู่ในไทยอย่างเต็มที่ ในฐานะที่ไทยเป็นมิตรกับทุกฝ่าย และไม่ใช่คู่ขัดแย้งของประเทศใด นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมทั้งชาวรัสเซียและยูเครนในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอให้นักท่องเที่ยวทุกคนมั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแล อำนวยความสะดวก และช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ