จับตาพฤษภา“ไทยภักดี”เปิดตัวบิ๊กเนมพรึบ-ตั้งกก.บห.เพิ่ม!ขณะหมอวรงค์สยบข่าวลาออก

832

จากที่มีการนำเสนอข่าวโดยระบุถึง เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคไทยภักดีนั้น

ทั้งนี้มีกานำเสนอข่าวต่อไปอีกว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยภักดี มีคณะกรรมการบริหารพรรคไทยภักดี จํานวน 5 คน นั้น

บัดนี้ นายวสันต์ มีวงษ์ กรรมการบริหารพรรคไทยภักดี ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรคไทยภักดี มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นายวรงค์ เดชกิจวิกรม ลาออกจากตําแหน่ง หัวหน้าพรรคไทยภักดี ตามหนังสือลาออก ลงวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยพรรคไทยภักดีได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565

จึงทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยภักดี สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคไทยภักดี พ.ศ. 2564 ข้อ 15 วรรคหนึ่ง (2) จึงเป็นเหตุให้กรรมการบริหารพรรคไทยภักดีที่เหลืออยู่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ จํานวน 4 คน ตามข้อบังคับพรรคไทยภักดี พ.ศ. 2564 ข้อ 16 วรรคหนึ่ง (2) ได้แก่

  1. นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ เหรัญญิกพรรค 2. นายปฏิยุทธ ทองประจง นายทะเบียนสมาชิกพรรค 3. นายพุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย กรรมการบริหารพรรค 4. นายวสันต์ มีวงษ์ กรรมการบริหารพรรค

อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคไทยภักดีพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริหารพรรคไทยภักดีที่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารพรรคไทยภักดีชุดใหม่ ตามข้อบังคับพรรคไทยภักดี พ.ศ. 2564 ข้อ 16 วรรคท้าย

ต่อมาวันเดียวกัน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี ได้ออกมาชี้แจงถึงข่าวดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กว่า

#ขออนุญาตแก้ข่าวว่าไม่ได้ลาออก ช่วงเย็นวันนี้มีข่าว และสื่อหลายสำนักโทรมาถามผมว่า ทำไมมีข่าวว่าผมลาออก ตามกระแสข่าวที่เผยแพร่ ‘ไทยภักดี’ เปลี่ยนแปลง ‘กก.บห.’ หลัง ‘หมอวรงค์’ ลาออกจากหัวหน้าพรรค

การลาออกนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ 2 มกราคม 2565 หลังจากที่ พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ได้รับโปรดเกล้าให้ลาออกจาก นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

ผมจึงลาออกจากหัวหน้าพรรค เพื่อปรับกรรมการบริหารพรรค และได้รับเลือกตั้งกลับเข้าในวันนั้นเลย และที่ประชุมได้เลือก พล.ต.ท.ชาญเทพ มาเป็นเลขาธิการพรรค

ผมขอยืนยันว่า ยังมั่นคงในพรรคไทยภักดี ซึ่งนับวันจะยิ่งแข็งแกร่ง และ ยังเป็นหัวหน้าพรรคไทยภักดี ต่อสู้ปกป้องสถาบัน ปราบโกง เปลี่ยนแปลงประเทศ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน ไม่ได้ลาออกไปไหนครับ

หมายเหตุ สามารถบริจาคภาษีได้ที่รหัส 234 เหมือนเดิมครับ”

อย่างไรก็ตามมีรายงานด้วยว่า เดือนพฤษภาคมนี้ ทางพรรคไทยภักดี จะมีการเปิดตัวแกนนำชุดใหญ่ และตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่ม โดยมีบุคคลสำคัญหลายท่านเข้าร่วมด้วย ซึ่งรายงานระบุว่า มีทั้งนักวิชาการชื่อดัง อดีตรัฐมนตรีนักการเมืองบิ๊กเนม  รวมทั้งทายาทราชสกุลดัง ก็เข้าร่วมงานกับพรรคและจะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมเช่นกัน