เปิดลึกความรู้สึก “คนไทย” กังวล รัสเซีย-ยูเครน หลังส่งผลกระทบโดยตรงกับชีวิต!

865

เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากสำหรับการสำหรับการสู้รบกันระหว่าง รัสเซีย และ ยูเครน ซึ่งกำลังบานปลายและยังหาที่สิ้นสุดไม่ได้ ที่สำคัญส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกในขณะนี้

ล่าสุดทางด้านของ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,143 คน ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2565 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่สนใจติดตามข่าวสงคราม รัสเซีย-ยูเครน โดยค่อนข้างสนใจ ร้อยละ 52.40 สนใจมาก ร้อยละ 30.71 ติดตามข่าวจากสื่อโซเชียลมากที่สุด ทั้งไลน์ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูป ฯลฯ ร้อยละ 84.89 รองลงมาคือ โทรทัศน์ ร้อยละ 59.40

โดยร้อยละ 53.81 ค่อนข้างรู้สึกกังวลเกี่ยวกับ สงคราม รัสเซีย-ยูเครน และร้อยละ 88.32 เห็นว่าผลกระทบต่อประเทศไทย คือ น้ำมันแพงขึ้น ร้อยละ 63.39 มองว่า ค่าครองชีพสูงขึ้น สินค้าแพงขึ้น

ขณะที่ร้อยละ 65.49 มองว่าไทยควรมีบทบาทต่อสงครามครั้งนี้ด้วยการเตรียมพร้อมรับมือจากผลกระทบที่เกิดขึ้น รองลงมาคือ แสดงความห่วงใยต่อผู้ที่กำลังตกอยู่ในภาวะสงคราม

ส่วนทางออกร้อยละ 57.4 เรียกร้องผู้นำของทั้ง 2 ประเทศควรเจรจาตกลงกันอีกครั้ง และจากกรณี ประเทศไทยร่วมโหวตเห็นด้วยให้รัสเซียถอนทัพจากยูเครนนั้น ร้อยละ 56.59 มองว่าอยากให้สงครามจบลงโดยเร็ว ร้อยละ51.46 ชี้ว่าเหมาะสม เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม