หมอวรงค์เปิด 5 ข้อ ท่าทีกลุ่มไทยภักดีต่อม็อบ 14 ตุลา จี้รัฐบาลจัดการเด็ดขาด

2543

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนนำกลุ่มไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom มีเนื้อหาดังนี้…#ปกป้องชาติศาสน์กษัตริย์

#ร่วมกันประจานความเลวร้าย

กลุ่มไทยภักดีขอแสดงท่าทีต่อม็อบ 14 ตุลาคม

  1. มีเจตนาที่ทำลาย และเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. ข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ไม่สมเหตุผล และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
  3. มีพฤติกรรมคุกคาม ทำลายความสงบสุขของสังคม
  4. มีพฤติกรรมก้าวร้าว หยาบคาย ให้ข้อมูลเท็จ
  5. แกนนำเป็นเพียงตัวแทน แต่มีนักการเมืองสนับสนุนเบื้องหลัง

ข้อเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการ

  1. ดำเนินคดีตามกฎหมายแก่แกนนำ นักการเมือง พรรคการเมือง และผู้สนับสนุน
  2. ต้องไม่ยอมรับข้อเรียกร้องใด ๆ ของผู้ชุมนุม รวมทั้งไม่แก้รัฐธรรมนูญ
  3. ปรับปรุงการสื่อสาร ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
  4. ใช้โอกาสนี้ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ และทุกระดับ
  5. ช้มาตรการเชิงรุก ต่อระบบโซเชียลมีเดีย ในการจัดการข่าวปลอม

#FactปะทะFake

#เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย