พสกนิกรชาวไทยพร้อมใจสวมเสื้อเหลืองต่อแถวเข้าถวายบังคมพระบรมรูป รัชกาลที่ 9

2625

จากกรณีที่ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคม พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จะเสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 13 ตุลาคม 2563

การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชน เข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต พสกนิกร เข้าถวายบังคม พระบรมรูป รัชกาลที่ 9 เป็นครั้งแรก

ล่าสุด วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) มีรายงานว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคม พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

โดยเช้าวันดังกล่าว มีประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองทยอยกันมาต่อแถวเพื่อเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กันอย่างคึกคัก