ก้าวไกล-เพื่อไทย ส่อแววโดนเมิน!? ร่างแก้กฎหมายให้คนนอกควบคุมพรรค คาดวิปรัฐบาลไม่เอาด้วย!?

881

จากกรณีที่จะมีการยื่นร่างแก้ไขพรบ.พรรคการเมืองฯ ที่ได้มีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ที่จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาวันพฤหัสบดีที่ 24 ก.พ.นี้ เพื่อเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.การเลือกตั้งส.ส.และพรบ.พรรคการเมืองในวาระแรกขั้นรับหลักการ โดยในส่วนของร่างแก้ไขพรบ.พรรคการเมือง พบว่า มีเสนอด้วยกันทั้งสิ้น 6 ร่าง คือร่างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอโดยครม.

ร่างของพรรคเพื่อไทยเสนอโดยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ร่างของวิปรัฐบาลและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเสนอโดยนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ

ร่างของพรรคก้าวไกลเสนอโดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร่างของส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่เสนอโดยพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.พรรคประชาชาติ และร่างของนายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พลังประชารัฐ ที่ส่วนใหญ่ลงชื่อร่วมเสนอโดยส.ส.พลังประชารัฐ และส.ส.ภูมิใจไทย

ล่าสุดทางด้านนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ได้เปิดเผยถึงผลการประชุมวิปรัฐบาล เพื่อเตรียมพร้อมต่อการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่เตรียมใช้ในการเลือกตั้ง ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ ซึ่งมีส.ส.เข้าชื่อเสนอรวม 10 ฉบับ ว่า มติของที่ประชุมวิปรัฐบาล ให้พรรคร่วมรัฐบาล ลงมติรับหลักการของร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ… ที่ คณะรัฐมนตรี และ ส.ส.เข้าชื่อเสนอรวม 4 ฉบับ ในทุกฉบับ เพราะมีหลักการในทำนองเดียวกัน และจะใช้ร่างพ.ร.ป.ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นหลักในการพิจารณา พร้อมกับตั้งกรรมาธิการวิสามัญ 49 คนพิจารณา มีกำหนดแปรญัตติภายใน 15 วัน

ส่วนร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่…) พ.ศ…. ที่ครม. เสนอ และมีส.ส.เข้าชื่อเสนอรวม 6 ฉบับ เบื้องต้นวิปรัฐบาลเห็นว่าให้รับหลักการฉบับที่เสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาล และใช้ฉบับที่เสนอโดยนายวิเเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ส่วนกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาจะใช้ชุดเดียวกันกับ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ… เพื่อให้การทำงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เนื่องจากร่างพ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับเกี่ยวข้องกันและมีผู้เสนอชุดเดียวกัน

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า มติของวิปรัฐบาล จะไม่รับหลักการร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่เสนอโดยส.ส.พรรคฝ่ายค้านหรือไม่ นายชินวรณ์ กล่าวว่า ไม่เป็นเช่นนั้น แต่ต้องรอฟังการพิจารณาอีกครั้ง เพราะแต่ละฉบับนั้นมีรายละเอียดที่เสนอและหลักการที่แตกต่างกัน เช่น ฉบับของนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ เสนอให้แก้มาตรา 27 และ มาตรา 28 ว่าด้วยการเปิดช่องทางให้ประชาชนเสนอนแนะความเห็นมายังพรรคการเมืองได้, ฉบับของพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติ เสนอแก้เกี่ยวกับกระบวนการพรรคการเมือง, ฉบับของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกล เสนอการยกเลิกการยุบพรรคการเมือง เป็นต้น ซึ่งวิปรัฐบาลมองว่าการแก้ไขกฎหมายลูกควรแก้ไขให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว

เมื่อถามถึงกรณีที่นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีเนื้อหาแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบ รองประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า ตนได้ชี้แจงกับที่ประชุมว่าในชั้นการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีประเด็นที่ตกผลึกชัดเจน ส่วนการคำนวณเพื่อให้ได้มาซึ่งส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้ยึดตามการแก้ไขมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้กระบวนการที่ส.ส.ยื่นเรื่องนั้นไม่เป็นเหตุให้การพิจารณาร่างพ.ร.ป.พรรคการเมืองสะดุดลง อีกทั้งเมื่อประธานรัฐสภาบรรจุเรื่องเข้าสู่วาระแล้ว กระบวนการต้องเดินหน้าทำให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

ทั้งนี้ที่ประชุมวิปรัฐบาลจะยึดเวลาที่ใช้อภิปรายตามที่คณะกรรมการประสานงาน 3 ฝ่ายหารือ คือ ให้ฝ่ายผู้เสนอญัตติ 5 ชั่วโมง , ประธานในที่ประชุม 1 ชั่วโมง , ฝ่ายส.ว., ฝ่ายส.ส.รัฐบาล และฝ่ายพรรคร่วมฝ่ายค้าน ฝ่ายละ 6 ชั่วโมง รวมเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นให้แต่ละฝ่ายได้นำเวลาที่จัดสรรไปบริหารเพื่อให้การพิจารณาแล้วเสร็จในช่วงวันและเวลาที่กำหนด