ดร.นิว ยก ในหลวง ร.9 ทรง “ครองแผ่นดินโดยธรรม” อย่างแท้จริง แม้บางกลุ่มพยายามบั่นทอนความมั่นคงอยู่เสมอ

1164

น้อมรำลึกถึงพ่อ!! ดร.นิว ยก ในหลวง ร.9 ทรง “ครองแผ่นดินโดยธรรม” อย่างแท้จริง แม้บางกลุ่มพยายามบั่นทอนความมั่นคงอยู่เสมอ!!

ในวันที่ 13 ต.ค.63 ทางด้านของ ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ข้อความ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือ การที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง”
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แม้พวกเขาจะไม่ยอมให้พ่อทำงานอย่างพระมหากษัตริย์ทั่วไปของระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแบบในประเทศอื่นๆ แต่พ่อก็เลือกที่จะทำงานเพื่อลูกๆของพ่อด้วยความรักและหัวใจที่ต้องการให้โดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน

แม้คณะราษฎรจะบั่นทอนความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ ลิดรอนพระราชอำนาจและบทบาทอันพึงมีตามปกติของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ หวังกัดเซาะทำลายให้สถาบันพระมหากษัตริย์เหินห่างจากประชาชน ทั้งๆที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้วางรากฐานของชาติและประชาธิปไตยเพื่อประชาชนมาตั้งแต่ต้น

แม้จะเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้มีพระราชอำนาจ (Royal prerogative) อย่างที่มีปรากฏในรัฐธรรมนูญของประเทศอื่นๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานการแนะนำ, การส่งเสริม และการตักเตือนแก่รัฐบาล ซึ่งตามรูปแบบปกติโดยทั่วไป นายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจะต้องเข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรายงานการทำงาน และรับฟังคำปรึกษาแนะนำจากพระมหากษัตริย์เป็นประจำ (อังกฤษ, เบลเยียม, นอร์เวย์, เนเธอร์แลนด์, สวีเดน, เดนมาร์ก, สเปน)

แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเลือกที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนของพระองค์ด้วยน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย บำบัดทุกข์ บำรุงสุขของปวงประชาราษฎร เป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินับพันโครงการ ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์ได้ทรงพิสูจน์ความเป็นพระมหากษัตริย์ของประชาชนโดยแท้ สมดังที่ได้ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” อย่างแท้จริง

ข้าพุทธเจ้า นาย ศุภณัฐ อภิญญาณ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
13 ตุลาคม พ.ศ. 2563
#ประชาธิปไตยTheseries by ดร.ศุภณัฐ

“ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือ การที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า…

Posted by Suphanat Aphinyan on Monday, October 12, 2020