หมู่บ้านเสื้อแดงอีสาน 20 จังหวัด รวมตัวใส่เสื้อเหลือง เพื่อปกป้องเทิดทูนพระมหากษัตริย์

2456

ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นางนิตยา นาโล อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสาน ในฐานะรองประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย นายเอกภักดิ์ คลังกลาง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงจังหวัดขอนแก่น นายองอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

โดย นางธนภัทร พันธวาส ประธานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไทย ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น และตัวแทน 20 จังหวัดภาคอีสาน ร่วมประชุมตัวแทนแต่ละจังหวัดในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมรำลึก 13 ตุลาคม

ทั้งนี้ นางนิตยา เปิดเผยว่า ตนได้ประสานกับอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนคนเสื้อแดงภาคอีสาน และ ประชาชน เดินทางมาร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ บริเวณหน้าพระบรมรูปทรงม้าพระปิยะมหาราชรัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเขื่อนอุบลรัตน์

“พวกเราชาวไทยอยากจะฝากไปถึงกลุ่มคนที่จาบจ้วงและต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ อยากจะบอกว่า ถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ไทย คงไม่มีแผ่นดินให้ คนรุ่นใหม่ได้มีที่ยืนในวันนี้คงเป็นทาสของต่างชาติ หรือไม่ก็จะไม่มีชาติให้ได้ภาคภูมิใจเหมือนเช่นทุกวันนี้

พวกเราขอยืนยันว่ากลุ่มอดีตหมู่บ้านเสื้อแดง และสมาชิกคนเสื้อแดงภาคอีสานจะขอปกป้องสถาบันและจะไม่เข้าร่วมชุมนุม ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563″ นางนิตยา กล่าว