นิกร ซัดกลับ ปิยบุตร เผยรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ 1 แสนกว่ารายชื่อ มีตัวตนจริง 9 หมื่น

2512

ไม่มีใครยื้อหรอก!?! นิกร ซัดกลับ ปิยบุตร เผยรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ 1 แสนกว่ารายชื่อ มีตัวตนจริง 9 หมื่น!!

ในวันที่ 12 ต.ค.63 ทางด้านของ นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ฐานะรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่… ) พ.ศ….​ก่อนรับหลักการ ได้เปิดเผยโต้ตอบ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ซึ่งเป็นผู้ตั้งประเด็น “กระบวนการยื้อแก้ไขรัฐธรรมนูญ”

โดย นายนิกร ได้เปิดเผยว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งทางด้านของ กมธ.ฯ ก็ได้กำหนดวันเวลาทำงานอย่างชัดเจน ต้องเสร็จในวันที่ 22 ต.ค. ในส่วนของข้อกฎหมาย ได้กำหนดให้การแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ต้องทำประชามติถามความเห็นประชาชน หลังจากที่รัฐสภาทำเนื้อหาแล้วเสร็จ และก่อนการนำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ และการทำประชามติ จะทำครั้งเดียว หลังจากที่ทำเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติมเสร็จแล้ว

ในส่วนของ การกำหนดวันนัดประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติรับหรือไม่รับหลักการ ช่วงเปิดสมัยประชุมสภาฯเป็นอำนาจของประธานรัฐสภาพิจารณา

ซึ่งท้ายสุดทางด้านของ นายนิกร ยังได้พูดถึง ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน ที่ทาง “กลุ่มไอลอว์” เป็นผู้นำยื่น โดยมีชื่อทั้งหมด 1 แสนกว่าชื่อ แล้วเสร็จ มีรายชื่อผู้ที่มีตัวตนจริง มีสิทธิเลือกตั้ง ประมาณ 9 หมื่นราย ซึ่งจะทำการส่งจดหมายไปยัง 9 หมื่นรายชื่อ เพื่อสอบถามว่าจะมีการคัดค้านหรือไม่ ในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน