นรม.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกาะติดสถานการณ์น้ำในเขตกทม.และปริมณฑล กำชับให้ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ กำชับเร่งขุดลอกบึงในพื้นที่การรถไฟ 15 ไร่ เพื่อรองรับน้ำให้แล้วเสร็จภายใน 15 ก.ค.นี้ พร้อมหารือ 5 จังหวัดบริหารจัดการน้ำรอบปริมณฑล

1435

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามสถานการณ์น้ำจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ซึ่งได้เร่งดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงประสิทธิภาพคลองระบายน้ำสถานีสูบน้ำต่างๆ รวมถึงขุดลอกบึงในการรถไฟ 15 ไร่ เพื่อที่จะสามารถรองรับน้ำได้จำนวน 52,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ค.นี้

แผนในระยะต่อไป กอนช. จะหารือร่วมกับพื้นที่ 5 จังหวัดปริมณฑลวางแผนการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อวางมาตรการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมในแต่ละจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ 7 จุด, จังหวัดสมุทรสาคร 11 จุด, จังหวัดปทุมธานี 24 จุด แบ่งเป็นจุดเสี่ยงจากฝนที่ตกในพื้นที่ 4 จุด จากน้ำเหนือ 20 จุด, จังหวัดนนทบุรี 26 จุด และจังหวัดนครปฐม 38 จุด

นายกรัฐมนตรียังได้กำชับ หากมีน้ำท่วมขังขอให้หน่วยงานต่างๆ เร่งช่วยเหลือ พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย สนับสนุนการระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด ช่วงนี้ถดูฝน ทำให้หลายพื้นได้รับผลกระทบ ขอให้ประชาชนระมัดระวัง

……………………………