14 ก.พ. วันความรัก แต่ “กลุ่มธรรมนัส” ระทึกหนัก หวั่นขัอต่อกฎหมาย ขาดคุณสมบัติ สิ้นสุดการเป็น ส.ส.

1188

งานนี้มีหน้าเสีย!? 14 ก.พ. วันความรัก แต่ทำไม “กลุ่มธรรมนัส” ระทึกหนัก หวั่นผิดกฎหมาย ขาดคุณสมบัติ สิ้นสุดการเป็น ส.ส.

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 ม.ค.65 นายบุญสิงห์ วรรินทร์รักษ์ นายทะเบียนพรรค พปชร. เปิดเผยภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรค ว่า ที่ประชุมมีมติ ขับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และ ส.ส.พปชร จำนวนหนึ่ง รวมทั้งหมด 21 คน ออกจากพรรค ฐานผิดจริยธรรมร้ายแรง ซึ่งต้องหาพรรคใหม่สังกัด ให้ได้ภายใน 30 วัน เพื่อสมาชิกภาพ ส.ส. ยังคงอยู่

ต่อมาในวันที่ 20 ม.ค.65 ร.อ.ธรรมนัส และกลุ่ม ส.ส.ที่ถูกออกมา จำนวนรวมทั้งสิ้น 18 คน ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย โดยทางด้านของ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้แจ้งต่อที่ประชุมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 ก.พ.65 ว่า นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบแล้ว ส.ส.ทั้ง 18 ราย ได้เป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2565 เรียบร้อยแล้ว

ถึงอย่างไรก็ตามกรณีมติขับ 21 ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ยังคงเป็นปัญหา นอกจากเมื่อวันที่ 21 ม.ต.65 ที่ทางด้านของ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อไต่สวนและวินิจฉัย กรณีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีมติให้ 21 ส.ส.ของพรรคออกจากสมาชิกสภาพ เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ 2561 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 หรือไม่ อย่างไร

นอกจากนี้ยังมี นายสมัย รามัญอุดม ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ พร้อมพวกรวมกว่า100 คน ได้ยื่นคำร้องต่อกกต. ตามมาตรา 42 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 โดยอ้างว่า มติขับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.บัญชีรายชื่อ และส.ส.พปชร.รวม 21 คน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในวันที่ 14 ก.พ.65 ทางด้าน กกต.จะมีการพิจารณาเรื่องขับ 21 ส.ส.พปชร.ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ซึ่งแนวโน้มนั้นจะสามารถออกมาได้ทั้งสิ้น 2 ทาง หากว่าการขับ ร.อ.ธรรมนัส และพวก เป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ในกรณีนี้จะไม่เป็นปัญหา ส.ส. ทั้ง 21 คน ต้องหาพรรคใหม่สังกัดใน 30 วัน และ 18 คนที่สมัครเข้าพรรคเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.65 มีผลทำให้ชื่อไปอยู่พรรคใหม่โดยสมบูรณ์

แต่หากว่า กกต. มีวินิจฉัยว่าการลงมติไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั่นหมายความว่า ส.ส.ทั้ง 21 คน ยังมีสถานะเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอยู่ รวมถึง ส.ส.18 คน ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ม.ค.65 อาจมีสถานะการเป็นสมาชิกพร้อมกันสองพรรค

ซึ่งจะทำให้ ส.ส.ทั้ง 18 คน ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 97(3) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน และมาตรา 101(5) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 97 ส่งผลให้ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง