สมศักดิ์เจียม เจ้าลัทธิสามนิ้ว บุกเพจ ดร.นิว ถกงบสถาบันฯเดือด เถียงไม่ออกหนีแทบไม่ทัน!

1693

มาอย่างเสือ จบอย่าหมา!? สมศักดิ์เจียม เจ้าลัทธิสามนิ้ว บุกเพจ ดร.นิว ถกงบสถาบันฯเดือด เถียงไม่ออกหนีแทบไม่ทัน!?

สืบเนื่องจากกรณีที่กำลังเป็นประเด็น เมื่อมีเพจชื่อดัง “ญี่ปุ่นเบาเบา” ได้โพสต์เรื่องงบวถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศญี่ปุ่น แต่กลับถูกโยงมาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ทำให้ทางด้านของ ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว ต้องออกมาชี้แจงความจริงว่า ที่อ่านกันนั้นกำลังเข้าใจผิด

แท้ที่จริงแล้วถ้าเทียบกัน งบสถาบันพระมหากษัตริย์ญี่ปุ่น ใช้เงินจำนวนมากกว่า งบสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ถึง 11 เท่า หากเทียบองค์ประกอบ แบบรายปี ทำให้เป็นการฉีกหน้านักวิชาการสามนิ้วเป็นแถวๆ โดยมีรายละเอียดว่า

งบสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแพงกว่างบสถาบันพระมหากษัตริย์ญี่ปุ่นจริงหรือ?
1.สถาบันพระมหากษัตริย์ญี่ปุ่นทรงรับเงินปี ซึ่งเป็นเงินเพื่อนำไปใช้ในการส่วนพระองค์โดยเฉพาะ แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยไม่ทรงรับเงินปี คือ ไม่รับเงินเพื่อนำไปใช้ในการส่วนพระองค์โดยเฉพาะ หากแต่เป็นงบส่วนราชการในพระองค์

2.งบส่วนราชการในพระองค์ของไทย ครอบคลุมค่าใช้จ่าย 3 ด้าน ค่าดำเนินการ ค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้างเงินเดือนบุคลากรประมาณ 14,000 คน โดยเป็นเงินเดือนของข้าราชการเกือบ 95% ของงบทั้งหมด

3.เงินจำนวน 324 ล้านเยน หรือ ประมาณ 97 ล้านบาท ตามที่เพจ ญี่ปุ่นเบาเบา ได้นำเสนอเป็นเพียงแค่เงินปีของสถาบันพระมหากษัตริย์ญี่ปุ่นประจำปี 2019 เพื่อนำไปใช้ในการส่วนพระองค์เท่านั้น โดยเพจดังกล่าวไม่ได้นำเสนองบทั้งหมดประจำปีเดียวกันของสถาบันพระมหากษัตริย์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเงินจำนวน 24 หมื่นล้านเยน หรือ ราว 7 พันล้านบาท แต่อย่างใด

4.เมื่อเปรียบเทียบกันในแง่ของปริมาณงบกับจำนวนข้าราชบริพารแบบคร่าวๆ พบว่างบสถาบันพระมหากษัตริย์ญี่ปุ่นราว 7 พันล้านบาท สามารถจ้างข้าราชบริพารได้เพียงแค่ประมาณ 1,000 คน ในขณะที่งบสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยราว 9 พันล้านบาท สามารถจ้างข้าราชบริพารได้ถึง 14,000 คน
ดังนั้น งบสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยจึงถูกกว่างบสถาบันพระมหากษัตริย์ญี่ปุ่นเกือบถึง 11 เท่าตัว

5.สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทรงมีลักษณะพิเศษกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศอื่นๆทั่วโลก นอกจากการดำรงตำแหน่งพระประมุขแห่งรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยยังทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ อยู่เคียงข้างกับปวงชนชาวไทยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด งบสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนกำลังพลของข้าราชบริพารในพระองค์ จึงเป็นกำลังสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในการดูแลช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ ทั้งในยามสุขและยามทุกข์

6.ขบวนการใช้โซเชียลมีเดียเป็นอาวุธในการสร้างความแตกแยก ปั่นกระแสบิดเบือนให้ร้าย และด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมีอยู่จริง โดยเป็นการจงใจสร้างความเข้าใจผิด เพื่อก่อให้เกิดความเกลียดชังและความอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

7.นายปิยบุตร แสงกนกกุล Piyabutr Saengkanokkul – ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า – Progressive Movement และครูใหญ่แห่ง Common School ก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว Piyabutr Saengkanokkul เช่นกัน แสดงให้เห็นว่านายปิยบุตรไม่เคยปฏิรูปรอยหยักในหัวสมองของตนเอง ยังคงบิดเบือนให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยบนพื้นฐานของความรู้ไม่จริงต่อไป

ซึ่งต่อมาทางด้านของ นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ผู้ต้องหาหนีคดี ม.112 ได้เข้ามาโพสต์ข้อความชี้แจงในประเด็นดังกล่าวใต้ โพสต์ของ ดร.ศุภณัฐ ว่า

“ประสาท ดูตัวเลขของ Imperial Household เสียก่อน 269 million yen
ตัวเลขของ Wikipedia อ้างไว้ที่ $325 ล้าน ต่อปี ก็ยังน้อยกว่าของไทยอยู่ดี
ตัวเลขของไทย (เอาเฉพาะ 8 พันล้าน) นับว่ามากที่สุดแล้ว รองลงมาได้แก่ อังกฤษ แต่ก็ยังห่าง”

แต่เหมือนจะเข้ามาปั่นกระแสผิดคน เมื่อหลังจากนั้นทางด้านของ ดร.ศุภณัฐ ก็ได้ตอบกลับด้วยข้อมูลที่มีการอ้างอิงจริงๆ พร้อมตอกกลับทำให้ นายสมศักดิ์ ไม่สามารถโต้เถียงได้โดยมีรายละเอียดว่า

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก แถมยังตกเลขอีกด้วยนะ
ประเด็นที่ 1.นายสมศักดิ์กล่าวว่า “ประสาท ดูตัวเลขของ Imperial Household เสียก่อน 269 million yen”

นายสมศักดิ์พยายามเคลมว่างบทั้งหมดของสถาบันพระมหากษัตริย์ญี่ปุ่นอยู่ที่ 269 ล้านเยน หรือราว 77 ล้านบาท ทั้งๆที่เว็บไซต์ดังกล่าว [1] ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า จำนวนเงิน 269 ล้านเยน คือ เงินปีสำหรับสมาชิกราชวงศ์ (Allowance for Imperial Family Members) ซึ่งเป็นเพียงค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกราชวงศ์ โดยที่ยังไม่ได้รวมถึงเงินปีสำหรับสมเด็จพระจักรพรรดิและสมาชิกราชวงศ์ระดับสูง

ประเด็นที่ 2.นายสมศักดิ์กล่าวว่า “ตัวเลขของ Wikipedia อ้างไว้ที่ $325 ล้าน ต่อปี ก็ยังน้อยกว่าของไทยอยู่ดี”

ข้อมูลที่นายสมศักดิ์ได้อ้างถึง ปรากฏอยู่ใน Wikipedia ว่าด้วย Imperial House of Japan ระบุว่างบทั้งหมดของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจำนวนเงินประมาณ $325 ล้าน ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินราว 10,700 ล้านบาท ในขณะที่งบสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยประจำปี พ.ศ. 2565 อยู่ที่ 8,761 ล้านบาท ดังนั้นงบสถาบันพระมหากษัตริย์ญี่ปุ่นจึงมากกว่างบสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
@somsak นอกจากจะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วก็ยังตกเลขอีกด้วย

หลังจากนั้นทางด้านของ นายสมศักดิ์ ก็เงียบหายไป เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานโต้เถียงได้นั่นเอง