นักวิชาการดัง จี้รัฐฯตรวจสอบ ร.ร.สาธิตธรรมศาสตร์ รุกคืบล้างสมองเด็กเล็ก นำไปสู่การปฏิรูปซ่อนเร้น

4265

ไม่ใช่เรื่องเล็ก!? นักวิชาการดัง จี้รัฐฯตรวจสอบ ร.ร.สาธิตธรรมศาสตร์ รุกคืบล้างสมองเด็กเล็ก นำไปสู่การปฏิรูปซ่อนเร้น ล้มล้างการปกครอง หรือไม่?

สืบเนื่องจากที่ทางด้านของ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี ประธานบริหาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีแนวคิดแหวกแนวจนกลายเป็นประเด็นมาแล้วในเรื่องที่เคยหนุนให้ ไม่สอนวิชาพระพุทธศาสนา ไม่ต้องยืนเคารพธงชาติตอนเช้า ไม่มีสวดมนต์ตอนเช้า

ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว ถึงการมาเยี่ยมเยือนของ ศ.ดร.ธงชัย รวมถึงมีการพูดคุยถึงแนงทางการศึกษา “แนวทางการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์” โดยมีรายละเอียดว่า

ขอขอบคุณ ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล ที่มาเยี่ยมชมห้องเรียน ดูการสอน และเล่าสรุปรายงานการศึกษา “แนวทางการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์” ให้กับทีมครูโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ในวันนี้ครับ ระยะต่อไป เราวางแผนจัดทำเอกสารคู่มือ/แนวทาง พร้อมกับการออกแบบการเรียนการสอนจริง เพื่อเผยแพร่ จัดอบรมให้กับคุณครูในระดับมัธยมทั่วประเทศต่อไปครับ รอคอยติดตามกันนะครับ ตื่นเต้นๆ

ต่อมาทางด้านของ นายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระชื่อดัง ก็ได้หยิบประเด็นดังกล่าวมาพูดถึงด้วยความเป็นห่วงในหัวข้อ “การศึกษาหรือล้างสมอง” โดยมีเนื้อหารายละเอียดว่า

สอนถูกเป็นถูกหรือสอนถูกเป็นผิด ผิดเป็นถูก
รัฐบาลและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง จะนิ่งเฉยหรือจะบอกว่าดำเนินการอยู่(อย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป)
ในขณะที่พวกเขารุกคืบหนักข้อขึ้นอย่างรวดเร็วทุกวัน
นี่เขาสอนเด็กเล็กในโรงเรียนกันแล้ว
จะรอจนคนในชาติ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่กำลังจะเป็นอนาคตของชาติ “ถูกล้างสมองตามแนวคิดที่จะนำไปสู่การปฏิรูปที่ซ่อนเร้น” กันจนหมดประเทศ
คุณ(รัฐบาลและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง) ก็คือคนที่คิดเหมือนกันกับพวกเขาหรือเป็นพวกเดียวกันกับพวกเขาหรืออย่างไร ถึงนั่งดูเขาลงมือทำกันแบบนี้ไปทั่วเมืองแล้ว

คุณเป็นครูอาจารย์ เป็นข้าราชการ คุณสวมเครื่องแบบหรือไม่
ถ้าคุณเองยังสวมใส่เครื่องแบบอยู่ ทำไมจึงฝึกให้เด็กต่อต้านหรือไม่สวมใส่เครื่องแบบ แล้วเมื่อเด็กนักเรียนเติบโตสู่วัยทำงาน เขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเขาซึ่งไม่เคยอยู่ในระเบียบ ไม่เคยต้องสวมเครื่องแบบ แต่ต้องกลับเข้าสู่การมีระเบียบเมื่อโตแล้ว
นักบวช ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้อำนวยการ ประธานบริษัท ประธานาธิบดี พระมหากษัตริย์ ล้วนต้องสวมเครื่องแบบ แล้วทำไมฝึกให้เด็กนักเรียนไม่ต้องสวมเคย
ตอนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้ารับตำแหน่ง ก็ยังมีการประกอบพิธี ซึ่งคล้ายกับการสวดมนต์ของชาวไทยพุทธ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สวมสูทซึ่งก็คือการสวมเครื่องแบบ เป็นประธานาธิบดีประเทศเสรีนิยมอันดับ 1 ของโลก ก็ยังต้องสวมเครื่องแบบและทำพิธี

ประโยชน์ของการสวมเครื่องแบบ
1. ไม่ต้องกังวลว่าในแต่ละวันจะใส่ชุดอะไรมาโรงเรียน
2. เราสามารถระบุได้ในทันทีได้ว่านักเรียน มาจากสถาบันไหน หากเกิดเหตุใดๆเราสามารถแจ้งเบาะแสได้
3. เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันศึกษาของตนเอง
4. จะเกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้น เพราะแต่ละคนมีกำลังซื้อชุดต่างๆ ไม่เท่ากัน
5. ระบุการเป็นนักเรียนเพื่อความความปลอดภัย
ในโรงเรียนได้โดยไม่ต้องตรวจบัตรนักเรียน

ประโยชน์ของวิชาลูกเสือเนตรนารี
1. ทำให้เป็นคนมีระเบียบวินัยและมีความเข้มแข็ง
2. ฝึกให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์และได้มีส่วนร่วมงานกับผู้อื่น
3.ฝึกให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป
ประโยชน์ของวิชาพุทธศาสนา
1. เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์
2. เป็นบ่อเกิดแห่งจริยธรรมศีลธรรม คุณธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
3. เป็นดวงประทีบส่องโลกที่มืดมิดอวิชชาให้กลับสว่างไสวด้วยวิชา
4.เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีของหมู่คณะและในหมู่มนุษย์ชาติ
ประโยชน์ของการสวดมนต์
1.ฝึกสมาธิ
2.สมองปลอดโปร่ง ผ่อนคลายความเครียด

รัฐบาลและหน่วยงานราชการ จะรอให้เขาล้างสมองเด็กทั้งชาติสำเร็จ จนเด็กเติบโตออกมาปฏิวัติล้มล้างขนบธรรมเนียมประเพณี ล้มล้างสถาบันฯ ล้มล้างการปกครอง ล้มล้างชาติ หรืออย่างไร
จะรอให้ถึงวันนั้นก่อนจริงๆ หรือ
คุณไม่ทำอะไร หรือทำอย่างช้าๆ เพราะ
คุณมันไร้น้ำยาหรือคุณเป็นพวกเดียวกันกับเขา?
เราอยากรู้!