ศิลปินแห่งชาติ แซะ ประธาน นปช. หลังคิดต่างไปจากประชาธิปไตย แบบม็อบคณะราษฎร 63

เห็นต่างก็ไม่ได้หรอ!?! ศิลปินแห่งชาติ แซะ ประธานนปช. หล … อ่านเพิ่มเติม ศิลปินแห่งชาติ แซะ ประธาน นปช. หลังคิดต่างไปจากประชาธิปไตย แบบม็อบคณะราษฎร 63