“ธรรมนัส” ขนก๊วนส.ส.ยื่นใบสมัครสมาชิก “พรรคเศรษฐกิจไทย” 3 ส.ส.อีสาน คาดย้ายซบภท.?

816

“ธรรมนัส” ขนก๊วนส.ส.ยื่นใบสมัครสมาชิก “พรรคเศรษฐกิจไทย” 3 ส.ส.อีสาน คาดย้ายซบภท.?

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (29 มกราคม 2565) มีรายงานว่า พรรคเศรษฐกิจไทย มีหนังสือถึง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน ราษฎร เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2565 เพื่อแจ้งรายชื่อส.ส. จำนวน 18 คน ได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็น สมาชิกพรรค เมื่อวันที่ 20 ม.ค.65

ได้แก่ 1.นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.นครราชสีมา 2.นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร 3.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา 4.นายสถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี 5.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 6.นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา 7.นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร 8.นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน 9.นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี

10.นายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลำปาง 11.พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 12. น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร 13.นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา 14.นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก 15.นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก 16.นายยุทธนา โพธสุธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 17.นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น 18.นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส. สุรินทร์

โดยเมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา ทางกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ได้มีบันทึกข้อความด่วนที่สุด เพื่อแจ้งถึงการตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของส.ส.ทั้ง18 คน ในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่า ยังคงเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ พร้อมได้อ้างถึงรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(9) บัญญัติว่า พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของ พรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของ พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมือง นั้นในกรณีเช่นนี้

ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่า สิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้น 30 วันดังกล่าว ดังนั้น ส.ส. ทั้ง 18 คน ต้องเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พรรคพลังประชารัฐมีมติขับออกจากสมาชิกพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมติของพรรคพลังประชารัฐ เมื่อ 19 ม.ค.65 ซึ่งขับ 21 ส.ส.ให้พ้นจากสมาชิกพรรค และยังมีส.ส.ที่หนังสือของพรรคเศรษฐกิจไทย ไม่แจ้งว่า ย้ายเข้าสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยจำนวน 3 คน ได้แก่ นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา โดยทั้ง 3 คนนั้น คาดว่า จะย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย