ตำรวจ-อัยการ ยังนิ่ง คดี “แม่ธนาธร” บุกรุกป่า เคลื่อนไหวยาก!

773

เรื่องนี้ตามตามติด!? ตำรวจ และอัยการ ยังไม่มีการเคลื่อนไหว คดี “แม่ธนาธร” บุกรุกป่า และยังไม่มีการเพิกถอนที่ดิน กรมป่าไม้ อึดอัด!?

สืบเนื่องจากเมื่อช่วง 11 ม.ค.64 ทางด้านของ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้ส่งเรื่องให้กับทาง อธิการบดีกรมที่ดิน หลังได้รับแจ้งให้ตรวจสอบที่ดินของ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ท้องที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ว่าสามารถออกโฉนดหรือเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าไม้ถาวร หรือป่าสงวนแห่งชาติได้หรือไม่อย่างไร และศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งขอคัดสำเนาและขอถ่าย สำเนาสารบบที่ดินจากสำนักงานที่ ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง

ตรวจพบว่า มีการครอบครองที่ ดินเป็นเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน ประเภท น.ส.3 ก จำนวน 60 ฉบับ โดยมีผู้ครอบครองประกอบด้วย นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 53 ฉบับ นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรื่องกิจ จำนวน 5 ฉบับ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 2 ฉบับ

โดยทางด้านของ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ตปก.พป.) ได้มีหนังสือ สอบถามไปยังกรมพัฒนาที่ดิน ว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้มีหนังสือแจ้งว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ชื่อ”ป่าฝั่งชัายแม่น้ำภาชี (หมายเลข ๘๕)” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2512

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี เมื่อพ.ศ.2527 รายละเอียดปรากฎตาม และภายหลังชุดปฏิบัติการฯ ได้ตรวจสอบตำแหน่งแปลงที่ดิน น.ส.๓ ก จำนวน 60 ฉบับ พบว่าอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ชื่อ “ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี (หมายเลข ๘๕)” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2512 ทั้งหมด

ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) พิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การออกเอกสารสิทธิในที่ดินประเภท น.ส.๓ ก ทั้ง 60 ฉบับ ดังกล่าวข้างตัน เป็นการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ทางด้าน กรมที่ดิน ได้โปรดพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ต่อมาในวันที่ 21 ม.ค.64 ทางด้านของ รองอธิการบดีกรมที่ดิน ได้ส่งเรื่องดังกล่าวต่อให้ทางด้านของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผล เพื่อเพิกถอนที่ดินดังกล่าว

เมื่อเรื่องดังกล่าวได้มีการนำไปเผยแพร่ เป็นข่าวโด่งดังและประชาชนจำนวนมากต่างติดตามอย่างเกาะติด ทำให้ทางด้านของ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกหมายเรียก นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ให้มารับทราบข้อกล่าวหา ในวันที่ 22 เม.ย.64 ในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าไม้ และประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีบุกรุกยึดถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่กรมป่าไม้ได้มาแจ้งความไว้

ซึ่งทางด้านตำรวจได้ออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเป็นครั้งแรก โดยนางสมพร ได้ให้การปฏิเสธ และทีมทนายความจะทำหนังสือชี้แจงถ้อยคำต่อตำรวจภายหลัง เพื่อที่จะสรุปสำนวนอีกครั้ง โดยทางด้านของ นางสมพร ได้เปิดเผยว่าจะทำการแถลงข่าวชี้แจงเรื่องทั้งหมด ในช่วงเดือน พ.ค.64 แต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีการชี้แจงใดๆแต่สาธารณะอีกเลย เรื่องดังกล่าวถึงขั้นตอนไหน หลายคนที่ติดตามก็อาจจะยังไม่ทราบความคืบหน้า

ต่อมาในวันที่ 17 ม.ค.65 ทางด้านของ กรมป่าไม้ ได้ส่งข้อเท็จจริงทั้งหมดให้กับทาง ผู้กำกับการ 5 กองปังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อได้ทราบว่ากรมที่ดิน ได้เพิกถอนเอกสารที่ดิน ตามที่ กรมป่าไม้ ได้แจ้งไปหรือไม่ เพื่อต้องการนำเอกสารดังกล่าวไปประกอบสำนวนการสอบสวนต่อไป

การส่งหนังสือล่าสุดของกรมป่าไม้นั้น จึงทำให้เข้าใจว่า นี่คือการทวงถามความคืบหน้า หลังจากที่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติม เป็นเวลากว่า 1 ปี อาจเป็นเพราะ กรมที่ดิน ยังไม่ทำการเพิกถอนที่ดินดังกล่าว จึงไม่สามารถทำคดีต่อไปได้