เปิดลึกผลลต.ซ่อมจาก“อนค.สู่ก้าวไกล”! เทียบปี62 แพ้ยับคะแนนลดทั้งชุมพร-สงขลา ขณะปชป.-พปชร.คะแนนเพิ่ม

1032

จากที่จังหวัดชุมพร ได้รายงานว่าภายหลังผลคะแนนการเลือกตั้งซ่อมเขต 1 ชุมพร อย่างไม่เป็นทางการ ทำให้สังคมจับตาการเมืองนับจากนี้ โดยเฉพาะพรรคก้าวไกลที่ได้คะแนนลดลงจากครั้งก่อนในนามของพรรคอนาคตใหม่เมื่อปี2562

โดยในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ปรากฎว่า นายอิสระพงศ์ มากอำไพ หรือ “เลขาตาร์ท” ผู้สมัครหมายเลข 1 จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง เฉือนเอาชนะ คู่แข่งจากพรรคพลังประชารัฐ นายชวลิตร อาจหาญ หรือ“ทนายแดง” เกือบ 2 หมื่นคะแนน

ทั้งนี้โดยหมายเลข 1 นายอิสระพงษ์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 49,014 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 2 ร.ต.ท.สมชาย แพ่งยงยุทธ สังกัดพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้คะแนน 507 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 3 นายวรพล อนันตศักดิ์ สังกัดพรรคก้าวไกล ได้คะแนน 3,582 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 4 นายชวลิต อาจหาญ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 32,281 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 5 พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ สังกัดพรรคกล้า ได้คะแนน 7,492 คะแนน

ดังนั้นเองที่ทีมข่าวเดอะทรูธ ได้นำผลเลือกตั้งซ่อมล่าสุดนี้ ไปเทียบกับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ก็จะพบว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐเพิ่มขึ้น ในขณะที่ของพรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นพรรคอนาคตใหม่เดิมกลับลดลงดังนี้

พรรคประชาธิปัตย์ นายชุมพล จุลใส ได้ 42,683  คะแนน  , พรรคพลังประชารัฐ นายชวลิต อาจหาญ ได้ 32,219 คะแนน และพรรคอนาคตใหม่ นายชาญวิทย์ ใจสว่าง  ได้ 10,347 คะแนน

นอกนี้ทีมข่าวเดอะทรูธ ยังตรวจสอบถึงผลคะแนนเลือกตั้งซ่อมเขต 6 จังหวัดสงขลาอีกด้วย ซึ่งผลปรากฏว่า ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของสงขลา เขต 6 ดังนี้

หมายเลข​ 1​ น.ส.สุภาพร​ กำเนิดผล​ พรรคประชาธิปัตย์ ชนะ ได้ถึง​ 45,576 คะแนน​

หมายเลข​ 2​ นายธิวัชร์​ ดำแก้ว​ พรรคก้าวไกล​ ได้​ 5,427 คะแนน​

หมายเลข​ 3​ นายอนุกูล​ พฤกษานุศักดิ์​ พรรคพลังประชารัฐ​ ได้​ 40,531 คะแนน​

หมายเลข​ 4​ นายพงษธร​ สุวรรณรักษา​ พรรคกล้า ได้​ 1,350 คะแนน​

หมายเลข​ 5​ นางภัทรวี​ ศรีศักดา พรรคพลังสังคม ได้​ 123 คะแนน​

อย่างไรก็ตามทีมข่าวเดอะทรูธ จึงนำผลเลือกตั้งซ่อมเขต 6 สงขลา ไปเทียบกับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ก็พบว่า

พรรคประชาธิปัตย์ นายถาวร เสนเนียม ชนะได้ 28,465 คะแนน

พรรคพลังประชารัฐ นายสมปอง บริสุทธิ์  ได้ 19,317 คะแนน

พรรคชาติไทยพัฒนา นายเฉลิม เหล่าสุวรรณ ได้ 13,864 คะแนน

พรรคอนาคตใหม่ นายสัมพันธ์ ละอองจิตต์ ได้   11,966 คะแนน

กระนั้นจึงเห็นว่า ผลการเลือกตั้งทั้งเขต1ชุมพร และเขต6สงขลา พรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนนเพิ่มขึ้นในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ ในขณะที่พรรคก้าวไกล ที่เดิมคือพรรคอนาคตใหม่ กลับได้คะแนนลดลงทั้งสองจังหวัด