ขุดไม่จบ! เผยวุฒิฯ “ผู้สมัครส.ส.ชุมพร ก้าวไกล” จบมัธยม! ชาวเน็ตห่วง หากได้เข้าสภา คงได้ออกกม.ทำตามคำสั่งหน.พรรค?

3202

ขุดไม่จบ! เผยวุฒิฯ “ผู้สมัครส.ส.ชุมพร ก้าวไกล” จบมัธยม! ชาวเน็ตห่วง หากได้เข้าสภา คงได้ออกกม.ทำตามคำสั่งหน.พรรค?

จากกรณีของผู้สมัครส.ส.ชุมพร ของพรรคก้าวไกล ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ ในเรื่องของพฤติกรรมในอดีตที่มีการเคลื่อนไหวสนับสนุนกลุ่มคณะราษฎร รวมไปถึงมีการเข้าร่วมชุมนุมของสามนิ้วบ่อยครั้ง ทั้งยังมีการโพสต์หมิ่นเหม่ในทำนองโจมตีสถาบันและมีการติดแฮชแท็ก #กษัตริย์มีไว้ทำไม จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก

ต่อมาทางนายวรพล ได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันและแจ้งความ เมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมาด้วย ยิ่งทำให้ชาวเน็ตยิ่งขุดวีรกรรมของผู้สมัครส.ส.คนดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

ล่าสุด ก็มีประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติวุฒิการศึกษาของนายวรพล ซึ่งมีการลงข้อมูลว่า วุฒิการศึกษาสูงสุดคือ มัธยมปลาย และกำลังศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จึงทำให้หลายคนได้ตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวเป็นจำนวนมากว่า ถ้าได้รับเลือกเข้าสภา ก็ไปเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ​ คือฝ่ายที่เป็นผู้ออกกฎหมาย​ ความรู้​ก็ไม่มี ประสบการณ์​อะไรก็​ไม่มี คงต้องทำตามที่เค้าสั่ง ซ้ายหัน​ขวาหัน

เปนไงคุณภาพ อนาคต สส.ของ จ.ชุมพร มีความสามารถพิเศษอะไรที่จะมาเปนตัวแทนคน ชุมพร , ความรู้แค่หางอึ่ง…ริจะมาสมัคร สส … ไปเรียนให้จบปริญญาตรีก่อนน่าจะดีตรอตัวเองและประเทศชาตินะ , ความรู้และการศึกษา จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือประเทศแล่ะประชาชนได้มากกว่าคนที่ความรู้ต่ำ แม้แต่แผ่นดิน ยังด้อยค่าแผ่นดินที่ตัวเองอยู่ แล้วจะช่วยเหลือแผ่นดินได้อย่างไร

เรื่องวุฒิการศึกษาของ ส.ส. ที่ปัจจุบันไม่จำกัดวุฒิ ผมคิดอีกมุมว่า เหมือนจะรองรับคนที่เรียนจบมาน้อย ป.4 ป.6 ตามการศึกษาภาคบังคับสมัยก่อน แต่อายุเยอะแล้ว และมีประสบการณ์การทำงานช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ ถือว่าไม่กีดกันว่าเรียนจบอะไรมา ใครก็มาเป็น ส.ส. ได้

แต่ก็มีข้อเสียอย่างที่เห็น ถ้าได้คนที่มีประสบการณ์การทำงานน้อย รู้น้อยพล่อยมาก มาเป็นปากเสียงให้ประชาชน การเมืองจะไม่ใช่การเมืองดีอย่างที่บางพวกคิด ซึ่งของแบบนี้มันวัดกันยาก เพราะจริตแต่ละคนไม่เท่ากัน
ส่วนรัฐมนตรี ยังกำหนดคุณสมบัติของวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าอยู่ครับ

อย่างไรก็ตาม ทีมข่าวเดอะทรูธได้ตรวจสอบถึงคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 97 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง

(3) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน

(4) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา (ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี