รองเสธ.ทบ.โต้กล่าวหา ทวิตเตอร์ระงับ 926 บัญชีผู้ใช้ ยันไม่เกี่ยวกองทัพสร้าง IO หวังผลการเมือง

1510

พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รอง เสธ.ทบ. โฆษกกองทัพบก ปฏิเสธ กรณีที่ Twitter ได้ระงับบัญชีผู้ใช้ แพลตฟอร์มในประเทศไทย 926 account เพราะว่ามีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติด้านข้อมูลข่าวสาร IO ของกองทัพบก นั้นว่า ไม่ใช่ปฏิบัติการ IO ของกองทัพ เราไม่ได้ใช้ในลักษณะตามที่เป็นข่าว

สื่อโซเชียลที่กองทัพบกใช้ทั้งหมดนั้นเราใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์งานของกองทัพบก โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นงานสำคัญที่สุดในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค ทั้งภัยพิบัติพายุและรายงานเหตุการณ์ติดตามสถานการณ์และสั่งการให้เข้าพื้นที่ได้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ ได้ประสานไปยัง Twitter เพื่อขอข้อมูลดังกล่าวแล้ว เรายืนยันไม่ได้ใช้งานในลักษณะที่ถูกปิดหรือถูกกล่าวหา ส่วนจะเป็นส่วนบุคคล หรือหน่วยงานนั้น โฆษก ทบ. กล่าวว่า ต้องตรวจสอบ แต่ไม่ทราบว่า ในทางเทคนิคจะตรวจสอบได้หรือไม่ แค่ไหน อย่างไร แต่ถ้าเป็นส่วนราชการเรายืนยันว่าไม่ได้มีการทำเช่นนั้น

หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและหน่วยระดับล่างลงไปจนถึงระดับมณฑลหารบกซึ่งควบคุมโดย “คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ทบ. มีการทำงานที่ชัดเจนควบคุมชัดเจน

“ยืนยันว่า เราไม่มีนโยบายในการทำทวิตเตอร์ อวตาร ขึ้นมา เพื่อปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร แต่เป็นการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย ในการให้ข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชน”

ด้าน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ระบุว่า ต้องตรวจสอบข้อมูลกับทางทวิตเตอร์ก่อน ต้องดูในรายละเอียดด้วย แต่จากที่เห็นตามข่าวที่มีการเผยแพร่ขณะนี้ เป็นไปในลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลจากบัญชีผู้ใช้ ซึ่งไม่สามารถระบุ ตัวตนได้แล้ววิเคราะห์สรุปว่ามีความเกี่ยวข้องกับกองทัพบกนั้น

“น่าจะเป็นข้อสรุปที่ไม่เป็นธรรมกับกองทัพบก เพราะการประมวลผลภาพรวมที่ขาดการวิเคราะห์เชิงลึก ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และไม่ได้มาจากบัญชีที่เป็นทางการของกองทัพบก ประกอบกับเป็นข้อมูลที่เน้นเรื่อง จำนวน, ความถี่, การแฮชแทคต่าง ๆ ที่บุคคลทั่วไป สามารถกระทำในลักษณะดังกล่าวได้โดยอิสระ”

สำหรับกองทัพบกเองมีการใช้งานทวีตเตอร์เพื่อการสื่อสาร สร้างการรับรู้ ระหว่างกองทัพบกกับสาธารณะ และกับกำลังพลภายในองค์กร เป็นทวีตเตอร์ในนามหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและโดยหน่วยทหารที่จัดทำขึ้นเอง ซึ่งข้อมูลที่ถูกนำเข้าในระบบเป็นความจริง เป็นการสื่อสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เช่น การบรรเทา สาธารณภัย และการบริการภาครัฐ ความคืบหน้าในภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพบก

ซึ่งสามาถติดตามหรือเข้าไปรับชมได้ในทวิตเตอร์ ชื่อบัญชี “@armypr_news” ซึ่งผู้ที่ติดตาม จะทราบว่าเป็นข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ส่วนคนที่ยังไม่เคยเขามาเยี่ยมชมสามารถเข้าไปติดตามและตรวจสอบข้อมูลได้ รวมถึงในแพลตฟอร์มอื่น ๆ อย่างเป็นทางการของกองทัพบกด้วย เช่น เพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก” , เว็บไซต์ www.rta.mi.th, Official line “กองทัพบก”

อย่างไรก็ตาม ขอเรียนว่า เรื่องการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ยืนยันไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพราะไม่ใช่ภารกิจ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้แพลตฟอร์มทวิตเตอร์ของกองทัพบก