เปิดรำลึกเหตุการณ์ หลังปชช.แห่แชร์ ลายพระหัตถ์ ในหลวงร.10 “ความดีและความจริงไม่ตาย”

2219

เปิดรำลึกเหตุการณ์ หลังปชช.แห่แชร์ ลายพระหัตถ์ ในหลวงร.10 “ความดีและความจริงไม่ตาย”

จากกรณีที่วันนี้ (6 มกราคม 2564) เพจ น้ำเงินเข้ม ได้เผยแพร่ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่า “ความดี และความจริง ไม่ตาย” #ลายพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงพระอักษรบนกระดาษของประชาชนที่มารอเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตตุสิต กรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบของทีมข่าวเดอะทรูธ พบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการวางพวงมาลารัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินทักทายราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยพสกนิกรต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินผ่านราษฎรต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ถวายพระพรอย่างกึกก้อง และโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มาชูขึ้นเหนือศีรษะ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งทรงร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับราษฎรอย่างไม่ทรงถือพระองค์ นับเป็นความปลาบปลื้มเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระอักษรลงบนสมุดภาพที่ประชาชนนำมารับเสด็จ ความว่า

“ขอบใจในความรักและภักดี ขอให้ช่วยกันทำดี ทำสิ่งที่ถูกต้องกับส่วนรวม ชาติอยู่ได้ เพราะประชาชนมีสุขและทำในสิ่งที่ดี” และ “รักชาติ รักพี่น้องร่วมชาติ ทำเพื่อความสุขและประโยชน์ส่วนรวม เราเองจะได้รับความสุขนั้นเอง ความดีและความจริงไม่ตาย”