เปิดกรุ “ธรรมนัส” หลังพ้นตำแหน่งรมต. ทรัพย์สินลดฮวบ หนี้สินเพิ่มกว่าร้อยล้าน!

1265

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายที่น่าสนใจ มีชื่อของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส แจ้งว่ามีคู่สมรส 2 ราย ได้แก่ นางอริสรา พรหมเผ่า และ น.ส.ธนาพร ศรีวิราช มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 ราย อายุ 7 ปี และ 3 ปี

โดยในส่วนของ ร.อ.ธรรมนัส มีทรัพย์สิน 606,657,059 บาท ได้แก่ เงินฝาก 149,307,462 บาท เงินลงทุน 11,150,000 บาท ที่ดิน 120,103,156 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 35,256,451 บาท ยานพาหนะ 48,750,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 94,969,989 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 147,120,000 บาท มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 145,433,890 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 4,113,503 บาท เป็นเงินเดือน 1,593,503 บาท ค่าเช่า 2,520,000 บาท มีรายจ่ายรวม 62,551,678 บาท โดยจำนวนนี้เป็นสินเชื่อสถาบันการเงิน 23,783,556 บาท และเบี้ยประกัน 20,768,122 บาท ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุพการี 1.2 ล้านบาท ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร 16.8 ล้านบาท

 

ขณะที่คู่สมรสคนที่ 1 (มิได้ระบุชื่อ) มีทรัพย์สิน 38,067,208 บาท

ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 58,200,395 บาท เป็นเงินฝาก 16,852,346 บาท สิทธิและสัมปทาน 41,348,049 บาท

คู่สมรสคนที่ 2 (มิได้ระบุชื่อ) มีทรัพย์สิน 55,922,431 บาท

ในส่วนของคู่สมรส (มิได้ระบุว่าใคร) แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ เป็นเงินค่าที่ปรึกษาบริษัทฯ 6 แสนบาท อีกรายมีเงินเดือน 48,042 บาท ค่าที่ปรึกษา 2 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 2,421,636 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีรายจ่ายรวม 2,999,455 บาท

รวม ร.อ.ธรรมนัส คู่สมรสทั้ง 2 ราย และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 758,847,094 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 178,491,910 บาท

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ ร.อ.ธรรมนัส มิได้แจ้งการถือครองการลงทุนหรือหุ้นในบริษัทแห่งใด ส่วนคู่สมรส (มิได้ระบุว่าใคร) ถือครองหุ้น 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ตลาดคลองเตย (2551) จำกัด 3 ล้านบาท บริษัท สบายใจ มาร์เก็ต จำกัด 2.5 แสนบาท บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.การ์ด จำกัด 1 ล้านบาท และบริษัท ฮันนี่ สไมล์ ฮอลิเดย์ (2018) จำกัด 12,500 บาท และร.อ.ธรรมนัส ยังแจ้งถือครองรถหรูหลายรายการ มูลค่ารวมหลายล้านบาท

โดยก่อนหน้านี้ ร.อ.ธรรมนัส แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.พะเยา เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 แจ้งว่า มีคู่สมรส 2 ราย มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 866,022,010 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 73,361,936 บาท เท่ากับว่า ร.อ.ธรรมนัส ทรัพย์สินลดลง 107,174,916 บาท มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 105,129,974 บาท

สำหรับร.อ.ธรรมนัส ถือเป็นมือขวาคู่ใจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ โดยก่อนหน้านี้ในช่วงอภิปรายไม่ไว้ว้างใจกลางปี 2564 ร.อ.ธรรมนัส ถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มล้มรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ทำให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี และทำให้เกิดความเคลือบแคลงในหลายอย่าง จนนำไปสู่รอยร้าวในพรรคพลังประชารัฐมาจนถึงทุกวันนี้

ส่วนกรณีน.ส.ธนพร ศรีวิราช หรือ จุ๊บจิ๊บ แจ้งว่าดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และเป็นที่ปรึกษาบริษัท กิตติณัฏฐ์ 888 จำกัด ส่วนนางอริสรา พรหมเผ่า เป็นที่ปรึกษาบริษัท สบายใจ มาร์เก็ต จำกัด