ประกาศแล้วพรรคใหม่-10 กก.บห. ขณะลือสะพัด พรรคสำรองนายกฯ หลังทิ้งพปชร. ลงสู้ศึกลต.!

2721

ประกาศแล้วพรรคใหม่-10 กก.บห. ขณะลือสะพัด พรรคสำรองนายกฯ หลังทิ้งพปชร. ลงสู้ศึกลต.!

จากกรณีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มีกระแสข่าวลือว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่อโบกมือลาพลังประชารัฐ และโยกกำลังพลมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ “พรรคไทยสร้างสรรค์” ซึ่ง กกต.รับจดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อ 27 ต.ค.64 ที่ผ่านมา โครงสร้างปัจจุบันของพรรคไทยสร้างสรรค์ โดยมี “ธำรงค์ เรืองธุระกิจ” เป็นหัวหน้าพรรค “ญาณิศา จันทร์เรือง” เป็นเลขาธิการพรรค

ต่อมาทางด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวที่นายกฯจะตั้งพรรคใหม่พรรค โดยยืนยันว่า ไม่มีการตั้งพรรคการเมืองสำรองเตรียมไว้ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะมีพรรคเดียวก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้ว พร้อมระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่จำเป็นต้องไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด เพราะมีพรรคพลังประชารัฐให้การสนับสนุนอยู่แล้ว โดย พปชร.จัดเตรียมนโยบายสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าเอาไว้แล้ว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไทยสร้างสรรค์ มีเนื้อหาระบุว่า

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติในการประชุมครั้งที่ 100/2564 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรคไทยสร้างสรรค์ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เลขที่ 15/2564 ตั้งแต่วันที่ 25ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยสร้างสรรค์ ดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคไทยสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดข้อบังคับพรรคการเมืองเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งให้ข้อบังคับพรรคการเมืองนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นต้นไป

อีกทั้งให้เรียกว่า “พรรค์ไทยสร้างสรรค์” ชื่อย่อภาษาไทย “ท.ส.ส” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Creative Thailand Party” ชื่อย่อภาษาอังกฤษ “C.T.P” โดยใช้เครื่องหมายพรรคการเมือง เป็นรูป สัญลักษณ์แฮชแท็ก (Hashtag) มีความหมายในเชิงการออกแบบ เส้นทั้ง 4 เส้นเปรียบเสมือนภูมิภาคของประเทศทั้ง 4 ภาค ที่ได้รับการขีดลากมาสานต่อกัน เปรียบเสมือนอุดมการณ์ของพรรคไทยสร้างสรรค์ ที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องทั้งประเทศ นำเอาความคิดที่หลากหลายของในแต่ละท้องถิ่นมาสานต่อให้เป็นแนวทางความคิดร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ให้ประเทศไทยนั้นเดินหน้าต่อไป

ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ เส้นทั้ง 4 เส้นที่นำมาสานกันไว้คล้ายคลึงกับเครื่องหมาย # หรือแฮชแท็ก ซึ่งเป็นการแสดงของคนที่มีความคิดหรือไอเดียที่คล้ายคลึงที่จะใช้แฮชแท็กมารวมพวกเขาเอาไว้ ส่วนสำนักงานใหญ่พรรคไทยสร้างสรรค์ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 357 ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

นอกจากนี้ ยังมีคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค คือ 3 เสาอุดมการณ์ ในการมาทำงานทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้

(1) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต้องรู้คุณค่าของประวัติศาสตร์และการต่อสู้ของบรรพบุรุษชาติไทย

(2) คิด ทำ อย่างสร้างสรรค์ ทุกนโยบายต้องยึดหลักความถูกต้อง ความเท่าเทียม ความเสมอภาค กระจายความสุข ยอมรับอดีต จับมือเดินหน้าทำงานร่วมกับคนไทยทุกกลุ่ม ทุกระดับ เพื่อให้ความสร้างสรรค์นำประเทศไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง แม้เผชิญวิกฤตการณ์ในอนาคต

(3) สร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจพอเพียงให้แข็งแกร่งที่สามารถนำประชาชนคนไทย ทั้งชาติมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขและภาคภูมิใจ

โดยคณะกรรมการบริหารพรรคชุดก่อตั้งรวม 10 ราย ได้แก่

1.นายธำรงค์ เรืองธุระกิจ หัวหน้าพรรค

2.นายกฤษฎา ตั่งเวชกุล รองหัวหน้าพรรค

3.นางอัญชลี เรืองธุรกิจ รองหัวหน้าพรรค

4.น.ส.ญาณิศา จันทร์เรือง เลขาธิการพรรค

5.น.ส.อนัญญา อนันกิจโชค รองเลขาธิการพรรค

6.น.ส.กนิษฐา เหลืองกังวานกิจ เหรัญญิกพรรค

7.น.ส.ณวรรณเพ็ญ พิศลพูล นายทะเบียนสมาชิกพรรค

8.นายไกรพุฒิ อินทรโยธา โฆษกพรรค

9.นายพชร ภูมิจิตร กรรมการบริหารพรรค

10.น.ส.นริศรา ลิ้มธนากุล กรรมการบริหารพรรค