เปิดผลลต.ปี62 “สิระ”ได้3.4หมื่นคะแนน ชนะเพราะ “สกลธี” ย้อนปี54 เคยอยู่กับ ร.ต.อ.ปุระชัยแพ้ยับได้แค่ 2 พัน!

1098

เปิดผลลต.ปี62 “สิระ”ได้3.4หมื่นคะแนน ชนะเพราะ “สกลธี” ย้อนปี54 เคยอยู่กับ ร.ต.อ.ปุระชัยแพ้ยับได้แค่ 2 พัน!

จากกรณีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งพิจารณาเพื่ออ่านคำวินิจฉัย เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) หรือไม่

ต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า นายสิระ เจนจาคะ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. เนื่องจากขาดคุณสมบัติเพราะเคยถูกพิพากษาให้จำคุกมาก่อน และสั่งให้มีการจัดการเลือกตั้งซ่อมภายใน 45 วัน

โดย คดีดังกล่าว พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ได้ยื่นร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติการเป็น ส.ส. ของนายสิระที่เคยต้องคำพิพากษาจำคุกมาก่อน จากกรณีเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวัน ในคดีหมายเลขดำที่ 812/2538 คดีหมายเลขแดงที่ 2218/2538 กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา

ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกภาพของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ทำให้มีตำแหน่ง ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งว่างลง และต้องดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้น แทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่ง ส.ส.ว่างลง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105 (1) ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 102 จึงให้ถือว่าวันที่ตำแหน่ง ส.ส.ว่างลงคือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยโดยชอบคือวันที่ 22 ธ.ค.2564

ย้อนไปก่อนหน้านี้ ในการเลือกตั้งส.ส.กรุงเทพมหานคร แบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง) เขตหลักสี่ ในปี 2554 ผู้ที่ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่ง คือ นายสุรชาติ เทียนทอง จากพรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 28,376 เสียง และนายสกลธี ภัททิยกุล จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรองลงมาเป็นอันดับ 2 ได้คะแนน 25,704 เสียง ในขณะที่นายสิระ เจนจาคะ จากพรรครักษ์สันติ ได้คะแนนเพียง 2,437 เสียง

ในขณะที่ผลการเลือกตั้ง ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 9 (เขตหลักสี่) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 นายสิระ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง 34,907 คะแนน และนายนายสุรชาติ เทียนทอง จากพรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 32,115 คะแนน

โดยในปี 2561 นายสกลธี ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1215/2561 ทำให้ในปี 2562 นายสกลธีไม่ได้ลงเลือกตั้ง จนกระทั่งในปี 2562 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคพลังประชารัฐ ประจำปี 2562 ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายสกลธีได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค

ทำให้ในการเลือกตั้งปี 2562 นายสิระ เจนจาคะ ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคพลังประชารัฐ ทำให้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายสิระ ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง 34,907 คะแนน

อย่างไรก็ตาม สำหรับรายชื่อที่พรรคจะส่งลงสมัครเลือกตั้งซ่อมแทนนายสิระ จะสอบถามนายสิระก่อนว่าจะสนับสนุนผู้ใดลงสมัคร ทั้งนี้ มีแนวโน้มว่าจะให้ นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ภรรยาของนายสิระ ที่เดิมวางตัวไว้เป็นผู้สมัครส.ส. เขตดอนเมือง จะย้ายกลับมาลงสมัครเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ของนายสิระ แต่ต้องรอให้กก.บห.พิจารณาต่อไป

ในขณะที่ทางด้าน นายสกลธี ภัททิยกุล ได้ทำหนังสือลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม2564 โดยมีผลวันที่ 23 ธันวาคม2564

ทำให้หลายคนมองว่า การที่นายสิระ เคยชนะการเลือกตั้งในปี 2562 นั้น มีผลมาจากฐานเสียงของนายสกลธี ที่สนับและในครั้งนี้ คาดว่า นายสกลธี คงจะไม่ได้ช่วยพรรคพลังประชารัฐแล้ว เพราะมีแสการเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และหากลงสมัคร คงไม่ลงในนามพรรคพลังประชารัฐ เพราะไม่ได้ใกล้ชิดกับพรรคมาระยะหนึ่งเหมือนช่วงแรกๆแล้ว