กางตัวเลข “นร.-นิสิต” ทั้งปท. ฟาดหน้า “ธนาธร” เทียบ กลุ่ม3นิ้ว มีเพียงหยิบมือ เพ้อเปลี่ยนแปลงปท.?

1551

กางตัวเลข “นร.-นิสิต” ทั้งปท. ฟาดหน้า “ธนาธร” เทียบ กลุ่ม3นิ้ว มีเพียงหยิบมือ เพ้อเปลี่ยนแปลงปท.?

จากกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้ร่วมงานเสวนาออนไลน์ จัดโดยสมาคมทะเล และได้พูดในหัวข้อ ประเทศกำลัง (ห้าม) พัฒนา โดยมีใจความ ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย และได้กล่าวด้วยว่า ยิ่งเวลาเคลื่อนคล้อยไปข้างหน้า คนรุ่นผมจะกลายเป็นระดับนำ พนักงานจะขึ้นเป็นผู้บริหาร นักศึกษาจะกลายเป็นพนักงาน นักเรียนจะขึ้นเป็นนักศึกษา พลังแห่งการเวลา จะพัดพาให้ความคิดแบบเก่า ตกหายไปเป็นทอด ๆ เวลาอยู่ข้างเรา

ทั้งนี้ นายธนาธร ยังได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กอีกว่า “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้รับเชิญให้ร่วมเป็น keynote speaker ในงานเสวนาออนไลน์ “ประเทศกำลัง (ห้าม) พัฒนา จัดโดยสมาคมทะเล ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคนไทยในยุโรป ที่ปรารถนาเห็นประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตย มีความเสมอภาค และได้รับการพัฒาอย่างนานาอารยะประเทศ

ธนาธร พาเราไปย้อนดูสิบปีการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผ่านมา ว่าห่างไกลเพียงใดจากมาตรฐานโลก แม้กระทั่งเมื่อเทียบกับการพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ พร้อมฉายภาพให้เห็นว่า “การเมือง” เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างแยกไม่ออกเพียงใด กับการหยุดนิ่งไม่พัฒนาของประเทศไทย และสุดท้าย ธนาธรได้ร่วมตอบคำถามสำคัญที่มีผู้ถามเข้ามาในรายการ นั่นคือเราจะยังมีความหวังได้อยู่หรือไม่ กับสภาพบ้านเมืองที่มีอยู่ตอนนี้ ซึ่งธนาธรก็ได้ยืนยันว่า “มี” และนี่คือยุคที่มีความหวังมากที่สุดแล้ว สำหรับการเปลี่ยนให้ประเทศไทยดีกว่านี้ได้”

อย่างไรก็ตาม ทางทีมข่าวเดอะทรูธ ได้ทำการตรวจสอบ สถิติจำนวนและร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวัยเรียนของประเทศไทย จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้น โดยพบว่า มีจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในระบบสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีทั้งหมดจำนวน 3,833,576 คน ระดับปริญญาตรี มีทั้งหมด 1,870,738 คน และมีระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น 229,757 คน

ทั้งนี้ หลายคนได้ตั้งข้อสังเกตว่า จำนวนนักเรียน นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ มีจำนวนมาก 6 ล้านคน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับกลุ่มเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง แทบจะเทียบไม่ได้เลย