“ดร.ไตรรงค์” ยก 3 เหตุผล ขอชื่นชม “อาคม” นั่งรมว.คลัง “บิ๊กตู่” ตาถึง เลือกคนไม่ผิด

4034

“ดร.ไตรรงค์” ปลื้มใจยกเหตุผล 3 ข้อ ชื่นชม “อาคม” เหมาะนั่งเก้าอี้รมว.คลัง  ทั้งยังกล่าวถึงนายกว่า รอบคอบ กล้าหาญ และเห็นต่อประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง

หลังจากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภานหบังการประชุม ครม.ถึงเหตุผลพี่เลือก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็น รมว.คลัง คนใหม่ ว่าก่อนหน้านี้ที่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นายอาคมนั้นก็เป็นเรื่องของตน เพราะบางครั้งก็พูดอะไรไม่ได้ จนกว่าที่จะครบถ้วนกระบวนความตามขั้นตอน เหตุผลที่เลือกนายอาคมนั้นก็เพราะเหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลานี้และนายอาคมก็รู้งานรู้การมาโดยตลอด

“ความจริงผมก็เสนอไปหลายคนที่จะให้สมัครใจเข้ามาทำงาน แต่ก็ไม่มี เพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ต้องใช้คนที่รู้งานรู้การมาเป็นอย่างดี และสามารถเข้าทำงานได้กับฝ่ายการเมืองได้ด้วย แต่ก็มีหลักการของผม ของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในภาพรวมทั้งหมดก็ขอให้ติดตาม โดยในวันที่ 11 ตุลาคม นี้ จะนำนายอาคมเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ และจะเริ่มทำงานในวันที่ 12 ตุลาคม เป็นต้นไป จึงขอให้ดูที่ประสบการณ์ หลาย ๆ คนก็ขานรับ ซึ่งผมได้พูดคุยหารือกันมาอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : นายกฯตู่ การันตีเอง อาคม เหมาะรมว.คลัง แย้มคุยหลายคน ฝากปชช.รอพิสูจน์ผลงาน

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ล่าสุดดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก

โดยมีเนื้อหาดังนี้ ยินดีที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นรมว.คลัง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

(1) ที่จริงผมก็พอจะได้ข่าวระแคะระคายมาก่อนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่จะเป็นคุณอาคมฯ แต่ไม่อยากออกความเห็นอะไรๆ ก่อนที่จะมีพระบรมราชโองการฯ อันนี้เป็นมารยาทและประเพณีของประเทศไทยมาอย่างช้านาน

(2) เมื่อสมัยผมดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ดูแลกิจการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 ผมต้องพึ่งความเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียง มีผลงานการวิจัยที่เชื่อถือได้และยังต้องฟังความเห็นจากข้าราชการ อดีตข้าราชการ และนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการนำทฤษฎีมาใช้ในภาคปฏิบัติ

ขณะนั้น ผมมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติทั้ง 3 ประเภทอยู่มากกว่า 20 คน คนหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือ คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งท่านจะไม่เคยลังเลที่จะมาเข้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะที่ปรึกษาในทุกครั้งที่ท่านได้รับเชิญ

ผมรู้สึกยินดีมาก ที่ท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้เสนอแต่งตั้งคุณอาคมฯ เป็น รมว.คลัง ผมคิดว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กล้าหาญ และเห็นต่อประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. คุณอาคมฯ เป็นคนมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในระดับที่ถือว่าค่อนข้างดี ไม่เฉพาะแต่รอบรู้เรื่องทฤษฎีที่ใคร ๆ ก็สามารถเปิดตำราพูดได้ แต่คุณอาคมฯ เป็นคนที่จะ #รู้ว่าทฤษฎีของฝรั่งนั้นมีอะไรบ้างที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้กับบริบทของสังคมไทย หรือถ้าจะใช้ทฤษฎีใดก็ย่อมรู้ว่าจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหน ต้องปรับปรุงและประยุกต์อย่างไรให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย หน้าที่การงานของท่านเป็นส่วนหนึ่งที่บังคับให้ท่านต้องเป็นคนเช่นนั้น

เพราะในฐานะเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่านต้องรับผิดชอบในการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ที่จะยกร่างแผนฯ ให้ใช้ได้ผลจริงๆ จึงต้องเป็นผู้ที่ต้องรู้จักข้อมูลความเป็นจริงของประเทศว่าเหมาะที่จะใช้กับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อันไหน มากน้อยแค่ไหน เรื่องนี้สอนกันไม่ได้ ไม่มีตำราตามห้องสมุดให้อ่านจะรู้เองได้ก็โดยการผ่านการปฏิบัติงานมาอย่างโชกโชนเท่านั้น

2. คุณอาคมฯ เป็นคนที่ เกิดในชนบทที่ไม่เจริญ #ได้เห็นปัญหาความลำบากยากแค้นของคนชนบทมาตั้งแต่เกิด แล้วมารับการศึกษาพัฒนาความรอบรู้ให้มากขึ้นในเมืองหลวง เมื่อจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้มีโอกาสไปรับการศึกษาในระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดความลึกซึ้งแม่นยำในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบตะวันตกมากยิ่งขึ้น

3. จากการที่เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สศช. (C.11) และตอนหลังได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ฯ (หลังปฏิวัติ 2557) คนไทยก็จะ #ไม่เคยได้ยินเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องทุจริตและความประพฤติมิชอบในเรื่องใด ๆ เลย

ผมเคยไปเรียนในโครงการ “พัฒนาความเป็นผู้นำ” ที่มหาวิทยาลัย Harvard ในสหรัฐอเมริกา ได้มีการพูดถึงผลงานการวิจัยทั้งทางด้านรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่เห็นพ้องต้องกันว่า ผู้นำทางการเมืองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศด้อยพัฒนา (Less-developed countries-LDS) นั้น ก็คือบุคคลที่เกิดในชนบทที่แร้นแค้นลำบาก แล้วมาเติบโตมีการศึกษามากยิ่งขึ้นในเมืองหลวงที่มีความเจริญแตกต่างมากจากชนบท คนเหล่านี้จะรู้จักซาบซึ้งถึงความแตกต่างระหว่างชีวิตคนในชนบทและคนในเมืองที่เจริญ จะรู้จักความรู้สึกของทั้งของคนชนบทและความรู้สึกที่เฉยชาของคนในเมืองที่มีต่อความยากจนของคนชนบท (แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่เคยนิ่งดูดายในเรื่องนี้เพราะมีศีลธรรมและได้รับการอบรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาอย่างดี)

คนประเภทนี้แหละครับจะรู้วิธีว่าควรจะมีนโยบายอย่างไรให้คนชนบทมีฐานะและโอกาสที่ดีขึ้น และมีวิธีใดที่จะให้นโยบายเหล่านั้นได้รับการสนับสนุนเห็นอกเห็นใจจากคนที่มีฐานะที่ดีกว่า สบายกว่า ซึ่งส่วนมากอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ โดยที่พวกเขาจะไม่รู้สึกเสียดายในสิ่งที่ตนต้องเสียสละเพื่อความอยู่ดีกินดีและมีโอกาสในการเขยิบฐานะของเพื่อนร่วมชาติที่อยู่ในชนบท ผู้ที่จะกำหนดนโยบายเช่นนั้นได้และมีความสามารถพอจะบริหารนโยบายให้เป็นไปได้ตามเป้าหมาย จึงควรเป็นคนที่เกิดในชนบทที่ยากจนแต่มาเติบโตในเมืองที่เจริญ คุณอาคมฯ จึงมิได้แตกต่างไปจากนายชวน หลีกภัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่ประการใด

หวังว่าผมจะไม่ผิดหวังนะครับ เพราะมีผู้นำที่มีคุณสมบัติดังกล่าวอยู่หลายคนในโลกนี้ที่ลืมกำพืดของตนเองจึงเกิดมี การโกงกิน ทุจริต อย่างมโหฬารจนชาติเสียหายอย่างย่อยยับเลยทีเดียว