สามนิ้ว ไม่ถูกใจ!? กรมควบคุมโรคไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับโลก

1369

ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเทศไทยทำการรับมืออย่างเต็มที่มาโดยตลอด แม้ว่าจะมีพลาดบ้างทำให้เกิดการแพร่ระบาด

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นั้นจะถูกกลุ่มผู้ชุมนุม รวมถึงนักการเมืองฝ่ายค้านโจมตีเรื่องแบบแผนการจัดการ และมาตรการต่างๆตลอดมา ทำให้หลายๆคนในประเทศเกิดการคล้อยตามว่าหรือการจัดการของประเทศไทยจะไม่ได้ดีจริง เพราะมีการแพร่ระบาด เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ถ้าเทียบกันแล้วในระดับโลก ประเทศไทยถือได้ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงผู้ที่เสียชีวิตน้อยมากๆ แต่ไม่ได้ถูกนำมาเปรียบเทียบ

ล่าสุดได้มีรายงานว่า ในวันที่ 13 ธ.ค.64 ที่ผ่านมา นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เข้ารับรางวัล United Nations Public Service Awards หรือ UNPSA จากผลงานการสกัดกั้นโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจัดขึ้นที่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีนายอังตอนียู มานูแวล ดึ ออลีไวรา กูแตรึช (António Manuel de Oliveira Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติ เป็นผู้มอบรางวัล

ซึ่ง กรมควบคุมโรค ประเทศไทย ได้รับรางวัล Winner ระดับประเทศ ในหัวข้อเรื่อง “Intelligent Sustainable in Public Health Emergency System in Thailand” โดยมีตัวชี้วัด คือ การป้องกัน การตรวจจับการตอบสนอง ระบบสุขภาพ มาตรฐาน และความเสี่ยง

โดยประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพเป็นอันดับที่ 5 จากทั้งหมด 195 ประเทศ อีกทั้งเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศเดียวที่ถูกจัดอยู่ในอันดับ Top 10 ของโลก และที่ 1 ของเอเชีย ที่มีความพร้อมในการรับมือการระบาดของโรคมากที่สุด ซึ่งมีเพียง 13 ประเทศทั่วโลกเท่านั้น

ทั้งนี้ รางวัล United Nations Public Service Awards หรือ รางวัล UNPSA เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ ที่จะมอบให้กับประเทศที่มีงานบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับประเทศ

ซึ่งก็ชัดเจนแล้วว่าการที่ประเทศไทยได้รับรางวัลในระดับโลกนี้ เป็นการตอกย้ำว่าประเทศไทย มีการรับมือที่ดีต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจจะไม่ถูกใจใครบางกลุ่ม