ศาลฯ สั่งแล้ว! “ส.ส.เพื่อไทย” หยุดปฏิบัติหน้าที่ ปมตบทรัพย์ 5 ล้าน

1246

ศาลฯ สั่งแล้ว! อนุรักษ์ ส.ส.เพื่อไทย หยุดปฏิบัติหน้าที่ ปมตบทรัพย์ 5 ล้าน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ได้มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา ศาลฎีกา อ่านคำสั่งคดีหมายเลขดำที่ คมจ. 4/2564 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ผู้ร้อง กับ นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย ผู้คัดค้าน เรื่อง การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ในกรณีที่ทางด้านของ นายอนุรักษ์ เรียกรับเงินจำนวน 5 ล้านบาท จากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและบาดาล เพื่อแลกกับการผ่านงบประมาณ ซึ่ง ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด นายอนุรักษ์ ไปก่อนหน้านี้แล้ว

โดยทางด้านของ ป.ป.ช. ผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกามีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งว่า นายอนุรักษ์ผู้คัดค้านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จึงขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ศาลฎีการับคำร้องจนกว่าจะมีคำพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้าน มีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ทั้งนี้ ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว เห็นว่า คำร้องของผู้ร้องบรรยายพฤติการณ์ที่กล่าวหา พร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐานชัดเจน เพียงพอที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้

ดังนั้น เมื่อศาลฎีกาจึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้วและมิได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ผู้คัดค้านย่อมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ส่วนกรณี ส.ส.อีก 1 คนที่ไม่ถูกชี้มูล แม้จะมีส่วนร่วมในการพูดคุยโทรศัพท์ด้วยนั้น เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดว่า ได้มีส่วนร่วมในการเรียกรับเงินด้วย ซึ่ง ป.ป.ช. จะพิจารณาพยานแวดล้อมเป็นสำคัญ หากมีน้ำหนักถึงจะชี้มูลได้