ชำแหละยับ โรงเรียนคณะก้าวหน้า ปลุกปั่นประชาชนให้ลุกขึ้นปฏิวัติ มีเนื้อหาบิดเบือน

1954

ต้องเร่งตรวจสอบด่วน!? ชำแหละยับ โรงเรียนคณะก้าวหน้า ปลุกปั่นประชาชนให้ลุกขึ้นปฏิวัติ มีเนื้อหาที่บิดเบือนประชาธิปไตย!?

หลายๆคนอาจจะพอรู้จัก Common school ซึ่งจัดสร้างขึ้นโดย คณะก้าวหน้า ซึ่งทางด้านของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ได้เคยพูดไว้ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวในร๔ปแบบโรงเรียนนอกระบบว่า จะทำหลักสูตรประวัติศาสตร์นอกขนบ พร้อมทั้งยังได้ดักทางว่าไม่ใช่โรงเรียนปั้นนักการเมือง แต่ต้องการมุ่งหวังชวนให้เกิดการตั้งคำถามประวัติศาสตร์กระแสหลักที่เป็นอุดมการณ์รับใช้รัฐ

ถึงอย่างไรก็ตาม Common school ซึ่งจัดสร้างขึ้นโดย คณะก้าวหน้า นี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นการสอนใจเชิงมุมมองของกลุ่มหนุนการชุมนุม ทำให้หลายๆคนต่างจับจ้องว่า รูปแบบการสอนจะเป็นภัยต่อความมั่งคงหรือไม่

ล่าสุดทางด้านของ นายอัษฎางค์ ยมนาค นักประวัติศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก “เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาค” ซึ่งมีรายละเอียดว่า

สังคมนิยมประชาธิปไตย
คือสังคมนิยม ไม่ใช่ประชาธิปไตย
สังคมนิยม คือระบอบการปกครองที่สังคมเป็นใหญ่ ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่
“รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ปล่อยให้ Common school โลงเลียนของคณะก้าวหน้า ปลุกปั่นประชาชนให้ลุกขึ้นปฏิวัติ”
……………………

บทความของ Common school โลงเลียนของคณะก้าวหน้า ที่ปลุกปั่นประชาชนให้ลุกขึ้นปฏิวัติ มีเนื้อหาที่บิดเบือนประชาธิปไตยดังนี้
นักสังคมนิยมประชาธิปไตยต้องผูกโยงตัวเองเข้ากับการต่อสู้ของชนชั้นล่าง
(นี่คือกลยุทธ์ของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เคยใช้มาแล้ว)

ในประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในช่วงยุคสมัยก่อนหน้านี้บรรดากษัตริย์และลัทธิศาสนาถือว่าเป็นผู้ครองอำนาจในการปกครองเหนืออาณาประชาราษฎร์
(นี่คือกลยุทธ์ของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ที่มุ่งโจมตีและทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนา)
ขณะที่ต่อมาเมื่อถึงการกำเนิดขึ้นของระบบทุนนิยมนั้น ห่วงโซ่ของระบบสังคมแบบระบอบศักดินาก็แตกสลายลง
(นี่คือกลยุทธ์ของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ที่มุ่งโจมตีระบบทุนนิยม)

คำถามต่อระบบแบบเดิมว่า “ถ้าหากมนุษย์ทั้งหลายนั้นต่างเกิดมาเท่าเทียมกัน แล้วอะไรคือสิ่งที่มอบสิทธิ์ให้คนกลุ่มหนึ่งนั้นมีอำนาจปกครองเหนือกว่าผู้อื่น? เหตุใดบรรดาชนชั้นนายทุนนั้นจึงมีอำนาจในการปกครองราวกับเป็นพระเจ้า?”
(นี่คือกลยุทธ์ของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ที่โจมตีและต่อต้านนายทุน และหยอดคำหวานว่าจะทำให้ทุกคนเท่าเทียมกัน)

บรรดาผู้ที่ถือครองอำนาจเอาไว้ในมือนั้นย่อมไม่ต้องการที่จะถูกแย่งชิงเอาอำนาจของตนเองไป การพยายามจะสร้างการเปลี่ยนผ่านไปสู่การกระจายอำนาจอย่างเท่าเทียมกันของมนุษย์ทั้งมวลนั้นย่อมจะกระตุ้นให้เกิดการตอบโต้กลับอย่างรุนแรงจากกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่ต้องการสูญเสียอำนาจ
(นี่คือกลยุทธ์ของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ที่โจมตี บิดเบือนและสร้างภาพให้ผู้ปกครองเป็นตัวร้าย)

หากแต่ว่าการหลบเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความขัดแย้งเหล่านี้นั้นก็เท่ากับการยอมรับระเบียบทางสังคมที่ยังคงเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเจ้านาย-ทาส เราต้องไม่ยอมรับต่อระเบียบทางสังคมเหล่านี้ เราต้องเชื่อมั่นเสมอว่ายังคงมีความหวังอยู่
(นี่คือกลยุทธ์ของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ที่ปลุกปั้นในประชาชนลุกฮือขึ้นปฏิวัติ)

เนื้อหาข้างบนนี้ปรากฎอยู่ในบทความของ common school
ซึ่งการอ้างด้วยคำว่า สังคมนิยมประชาธิปไตย
ทั้งที่ความจริงมันเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยที่จำแลงมาจากสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มคนที่แสดงท่าทีรังเกียจแต่ต่อต้านการปฏิวัติและรัฐประหาร ทั้งที่ตนเองและพรรคพวกกลับบ้าคลั่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง
………………………

สังคมนิยมประชาธิปไตย คือสังคมนิยม ไม่ใช่ประชาธิปไตย
คำว่า สังคมนิยมประชาธิปไตย ความจริงก็คือหลักการของระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ ไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างที่เอามาหลอกกัน การที่เอาคำว่าประชาธิปไตยมาเสียบเอาไว้ในสังคมนิยมเพื่อเอาไว้หลอกคนเท่านั้น
เหมือนประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ดังต่อไปนี้ที่ตั้งชื่อประเทศว่า

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(Lao People’s Democratic Republic)
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(Socialist Republic of Vietnam)
สาธารณรัฐประชาชนจีน
People’s Republic of China

ประเทศที่ปกครองในระบอบสังคมนิยม คือประเทศที่ยกประชาชนเป็นข้ออ้าง แล้วเอาคำว่าประชาธิปไตยมาเป็นหน้ากาก ปิดบังความ
สามกีบ อ้างว่าเรียกร้องประชาธิปไตยและต่อต้านเผด็จการและหลอกเด็กเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ด้วยคำว่า “สังคมนิยมประชาธิปไตย”
สังคมนิยม คือระบอบการปกครองที่สังคมเป็นใหญ่ ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่
ซึ่งในที่สุดเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่เอามาโฆษณาชวนเชื่อคือเรื่องโกหกที่ไม่เคยเกิดขึ้นในคะบอบสังคมนิยม
………………………..

สังคมนิยม หรือ Socialism
คือรูปแบบเศรษฐกิจ ที่ทุกคนในสังคมเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิต โดยมีส่วนกลางหรือรัฐบาลจะเป็นคนวางแผนเศรษฐกิจ และรัฐบาลจะเข้ามาควบคุมกิจการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค หรือที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของของประชาชน
ระบบสังคมนิยม เป็นระบบเศรษฐกิจที่ทุกคนจะเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน
ประเทศที่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมได้แก่ เวียดนาม ลาว เกาหลีเหนือและจีนในอดีต
รูปแบบการปกครองแบบนี้หรือที่สามกีบต้องการ?

………………………..

ระบบทุนนิยม หรือ Capitalism
เป็นระบบที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ และทุกคนก็สามารถจ้างพนักงานได้ หรือถ้าจะพูดอีกแบบนึงก็คือขอให้เรามีเงิน เราก็จะมีโอกาสเสมอ … ในสังคมและระบบแบบนี้ ทุกคนมีโอกาส
ประเทศที่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์และไทย เป็นต้น
ตกลงสามกีบและก้าวหน้า ก้าวไกล ต้องการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นเหมือน เวียดนาม ลาว เกาหลีเหนือและจีนในอดีต อย่างนั้นหรือ?
………………………..

ประเทศจีน
ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ และเคยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมตามแบบสหภาพโซเวียตมาหลายทศวรรษ ก่อนจะพบความจริงว่า ในทางปฏิบัติ ระบบสังคมนิยมไม่ได้ทำให้ประชาชนมีความเท่าเทียมกัน และไม่สามารถทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้อย่างที่ทฤษฎีเขียนไว้
ซึ่งหลังจากจีนถูกกองทัพประชาชนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสังคมนิยม ประเทศจีนซึ่งเคยเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกมาหลายศตวรรษก็กลายเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเมื่อศตวรรษที่ผ่านมา

แต่หลังจีนเปลี่ยนแปลงจากระบบสังคมนิยมเป็นทุนนิยม จีนก็ค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันจีนกลายมาเป็นประเทศมหาอำนาจทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร อันดับที่ 2 ของโลก แซงหน้า อังกฤษ เยอรมันและญี่ปุ่น และกำลังจะแซงหน้าสหรัฐอเมริกามาเป็นที่ 1 อีกไม่นานข้างหน้านี้
ปัจจุบันจีนเป็นเจ้าหนี้อันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกา
…………………………

ขนาดยักษ์ใหญ่อย่างจีน ซึ่งได้พิสูจน์ด้วยการเปลี่ยนประเทศเป็นสังคมนิยมแล้ว ยังพบความจริงว่าประเทศล้มจม ประชาชนอดอยากปากแห้ง ความเสมอภาคที่ว่าไม่เกิดขึ้นจริง มีแต่ความอดอยากยากจนโดยเสมอภาคกันเท่านั้น ไม่เคยมีความร่ำรวยอยู่ดีมีสุขอย่างเสมอภาคกัน

หรือแม้แต่สหภาพโซเวียตที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำที่สุดในโลก เคยก้าวหน้ามากกว่าสหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียตซึ่งเป็รประเทศต้นแบบสังคมนิยม ก็ล้มสลายลงไปนานแล้ว ปัจจุบันก็กลายเป็นประเทศรัสเซียที่เป็นประชาธิปไตยแบบทุนนิยม

แล้วคุณประชาชนคนไทย จะคล้อยตามปิยะบูด ธนาธร สามกีบซึ่งวาดหวังจะนำพาประเทศให้เปลี่ยนแปลงจากประชาธิปไตยแบบทุนนิยมไปสู่ความเป็นสังคมนิยม เพื่อก้าวตามความหายนะที่มีตัวอย่างให้เห็นแล้วอย่างนั้นหรือ?
………………………….

Common School โลงเลียนสำหรับการเบิกเนตรหรือถูกแหกตาจนตาแหก
โลง คือ หีบสำหรับบรรจุศพ.
เลียน คือ เอาอย่าง, ตามอย่าง, ทำให้เหมือน
โลงเลียน คือ เลียนแบบให้มีจุดจบในโลงศพ
Common คือ ทั่วไป
Common School โลงเลียนของคณะก้าวหน้าที่เลียนแบบให้มีจุดจบในโลงศพ
………………………….

ผมแปลกใจเหลือเกิน
สมัยก่อนนู้น ในยุคที่จีนมีเศรษฐกินแบบสังคมนิยม รัฐบาลไทยในยุคนู้นสั่งปิดโรงเรียนที่สอนเป็นภาษาจีนทั้งหมด เพื่อไม่ให้มีการสั่งสอนปลุกระดมในเรื่องสังคมนิยม
แต่สมัยนี้ รัฐบาลพลังประชารัฐของลุงตู กลับปล่อยปละละเลยให้มีกลุ่มคนสั่งสอนเรื่องผิดๆ บิดเบือนและปลุกระดมคนให้ลุกขึ้นปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศให้ประเทศเป็นสังคมนิยม โดยที่เจ้าหน้าที่รัฐและรัฐบาลไม่สนใจเลย หรือสนใจและพยายามต่อสู้แบบเงียบๆ และเงียบจนทุกอย่างเกือบจะสายไปแล้ว

ประเทศจะล้มจมหรือถูกปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สำเร็จ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกกบฎเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองที่อ่อนด้อยอีกด้วย
ถ้ายังคงเป็นแบบนี้ต่อไป อีกไม่นานเกินรอ คงทันเห็น”สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยไทย” ที่มีประธานาธิปดีชื่อทักษิณ นายกรัฐบาลชื่อธนาธร และประธานสภาชื่อปิยะบุตร
และโลกจะจารึกเอาไว้ว่า ท่านผู้มีอำนาจปกครองในปัจจุบันทั้งหลายคือผู้มีส่วนที่ทำให้ราชอาณาจักรไทยล้มสลาย
…………………………