โฆษกกลุ่มไทยภักดี เผย 9 ความแปลก ของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า พวกก้าวหน้า

15879

รุนแรงเฉียบคม!! โฆษกกลุ่มไทยภักดี เผย 9 ความแปลก ของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “พวกก้าวหน้า”

ต้องบอกเลยว่าในขณะนี้ “กลุ่มไทยภักดี” ถือว่าเป็นอีกกลุ่มที่แสดงความชัดเจน เรื่องปกป้องสถาบันชาติ และต่อต้านกลุ่มล้มล้างสถาบันด้วยใจบริสุทธิ์ เป็นเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เปิดหน้าชก โดยไม่สนว่าแรงสะท้อนจะเป็นอย่างไร เพราะเขาพร้อมที่จะปกป้องสถาบันด้วยใจที่ภักดี

ล่าสุดทางด้านของ นายชาญณรงค์ ครุฑโต ทีมโฆษกกลุ่มไทยภักดี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว ถึงความแปลกแต่จริง ของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า เป็นพวกก้าวหน้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แปลกแต่จริง…น่าแปลกปัจจุบันนี้ 2563 แต่คนที่บอกว่าตัวเองเป็นพวกก้าวหน้า กลับพูดถึงแต่ 2475 2516 2519

น่าแปลก
มีคนไทยที่อยู่บนแผ่นไทย
ชอบพูดถึงการปฏิวัติฝรั่งเศส

น่าแปลก
มีคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนไทย
แต่กลับดูถูกประเทศไทย และชื่นชมแต่ชาติอื่น

น่าแปลก
มีคนที่บอกว่าอยากทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์มั่นคงสถาพร
แต่การกระทำของเขามีแต่ เซาะกร่อน บ่อนทำลาย

น่าแปลก
มีคนที่เป็นทนาย อาจารย์สอนกฎหมาย
แต่กลับทำผิดกฎหมาย

น่าแปลก
มีนักเรียนไม่อยากใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียน
แต่กลับมีนักเรียนอยากใส่ชุดนักเรียนไปชุมนุม

น่าแปลก
มีคนที่บอกอย่าคุกความประชาชน
แต่กลับไปคุกความคนอื่น

น่าแปลก
มีคนที่บอกว่าทำเพื่อประชาชน
แต่การกระทำนั้นทำเพื่อตัวเองและพวกพ้อง

น่าแปลก
คนที่เรียกร้องประชาธิปไตย
แต่กลับทำตัวเป็นเผด็จการกับคนอื่น

น่าแปลก
คนที่เรียกร้องให้สังคมฟังความเห็นต่าง
แต่พอมีคนคิดต่างจากตัวเองกลับไม่รับฟัง