“เทพมนตรี” ไม่ทนแล้ว ซัดขบวนการทุจริตคอรัปชั่น พร้อมแซะ นายกฯ เสียคนเพราะลิ่วล้อ กองเชียร์!?

1279

เดือดจนระอุ! “เทพมนตรี” ไม่ทนแล้ว ซัดขบวนการทุจริตคอรัปชั่น พร้อมแซะ นายกรัฐมนตรีไทย เสียคนเพราะลิ่วล้อ กองเชียร์!?

กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมาก เมื่อมีการเปิดเผยจาก นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ถึงประเด็นนักโทษบิ๊กเนม ในคดีสำคัญๆ โดยเฉพาะ คดีทุจริตจำนำข้าว ที่ได้รับการลดโทษแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ ในช่วงนี้ จนทำให้คนไทยจำนวนมาก เริ่มเกิดความไม่พอใจ

ล่าสุดทางด้านของ นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ในหัวข้อว่า นายกรัฐมนตรีในจินตนาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เรื่องทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องใหญ่บางประเทศจัดให้นำไปประหารชีวิต เพราะส่วนใหญ่กระทำกันเป็นขบวนการไม่ใช่กระทำโดยลำพังได้ง่าย ยิ่งโครงการใหญ่มีงบประมาณมากด้วยแล้ว คนระดับนายกรัฐมนตรีก็ต้องรู้เห็นเป็นใจ ต้องรู้รับผิดชอบจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้นำ เช่นเดียวกันเมื่อมีรัฐมนตรีในรัฐบาลทำตัวต้องสงสัยในพฤติกรรม บริหารราชการโดยขาดความรอบคอบ ไม่มีความยุติธรรมและจริยธรรมอยู่ในใจ คนเป็นนายกรัฐมนตรีจะทำเยี่ยงไร

แม้มีอำนาจวาสนามากมายมันก็ไม่จีรังยั่งยืน คุณความดีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่สนับสนุนคนกระทำผิด กระทำเลว ชั่วช้า แม้เป็นพวกพ้องก็ต้องคงไว้ซึ่งสัจจะความจริงนั้นต่างหาก จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความซื่อสัตย์สุจริต รับสนองพระบรมราชโองการเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระ มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คำว่าเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จึงมีคุณค่ามีความหมายเป็นความรับผิดชอบอันวิเศษ
ความรับผิดชอบอันวิเศษที่ว่านี้มาพร้อมกับหน้าที่ ที่จะต้องเลือกสรรบุคคลให้เป็นองค์คณะรัฐมนตรี
การกำหนดตัวบุคคล พร้อมคุณสมบัติอันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลา ใช้สติปัญญาแสวงหาคนที่มีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อนำเสนอรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯถวายย่อมเป็นการกลั่นกรองชั้น ๑ และกล้าหาญที่จะรับผิดชอบอยู่เสมอ

นายกรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติอย่างที่ว่านี้ ประเทศไทยจะมีสักกี่คน จะมีบ้างไหม
แน่นอนที่สุดสำหรับประเทศไทยแล้วแทบจะไม่มีเลย เพราะมันเป็นเรื่องยาก แม้นายกรัฐมนตรีบางคน ถือดีว่ามีผู้สนับสนุนเป็นจำนวนมาก จนทำอะไรได้ไปเสียทุกอย่าง ทั้งลิ่วล้อ กองเชียร์ ส่งเสริมเสียจนเสียผู้เสียคนก็มี กระนั้นก็ไม่อาจนำมาตัดสินคุณธรรมและจริยธรรมความเป็นนายกรัฐมนตรีได้
ประชาชนอย่างเราก็ได้แต่เฝ้ามอง ว่าเมื่อไหร่แผ่นดินนี้จะมีนายกรัฐมนตรีในจินตนาการที่เป็นจริง