คนไทยหนุนบิ๊กตู่ปลดสมศักดิ์! เพจดังถามเป็นพ่อบุญทรง-เสี่ยเปี๋ยง หรือ?

3118

จากที่สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงนักโทษคดีสำคัญได้รับการลดโทษ โดยเฉพาะบิ๊กเนมคดีทุจริตจำนำข้าวคดีทุจริตท่องเที่ยวฯลฯ กระบวนการยุติธรรมถูกบ่อนเซาะจนแทบไร้ความหมาย???

สำหรับคนที่ได้รับการลดโทษ คือ 1.นายภูมิ สาระผล จากโทษจำคุก 36 ปี ล่าสุดเหลือวันต้องโทษ 8ปี ,2.นายบุญทรง เตริยาภิรมณ์ กำหนดโทษจำคุก 48 ปี ล่าสุดเหลือวันต้องโทษ 10 ปี ,3.นายมนัส สร้อยพลอย กำหนดโทษจำคุก 40 ปี ล่าสุดเหลือวันต้องโทษ 8ปี  ,4.นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร(เสี่ยเปี๋ยง) กำหนดโทษ 48 ปี ล่าสุดเหลือวันต้องโทษ 6ปี 3 เดือน ,5.นางจุฑามาศ ศิริวรรณ กำหนดโทษ 75 ปี ล่าสุดเหลือวันต้องโทษ 9 ปี 5 เดือน

ต่อมาวันที่  9 ธันวาคม 2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ออกมาชี้แจงบางช่วงถึงกรณี นายสมชาย ตั้งคำถามถึงกรณีที่กรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมมีอำนาจเหนือคำพิพากษาศาลฎีกาหรือไม่ว่า การบริหารโทษและการพิพากษากำหนดโทษเป็นคนละส่วนกัน ภายใต้กรอบอำนาจที่แบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายคือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ  ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ภายใต้อำนาจตามกฎหมายของแต่ละฝ่าย ซึ่งการบังคับโทษทางอาญา คือ การบริหารโทษ เป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร ที่ดำเนินการได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย

“ไม่ได้เป็นการใช้อำนาจโดยพลการหรือเลือกปฏิบัติให้ผู้หนึ่งผู้ใด แต่เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอยู่ ทั้งที่ปรากฎในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ สำหรับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ เป็นกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมไม่ได้มีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขโทษ รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ไม่มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงโทษเช่นกัน

การบังคับโทษ โดยปกติในทางปฏิบัติแล้ว ไม่มีประเทศไหนในโลก ที่จะบังคับโทษทั้งสิ้นตามคำพิพากษา แต่จะมีกลไกทางกฎหมายอื่นๆ มา บริหารโทษ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม เช่น ลักษณะและพฤติการณ์แห่งคดี โดยมุ่งเน้นให้ผู้กระทำผิดได้รับโอกาสให้กลับตนเป็นพลเมืองที่ดี พร้อมกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข  ขอให้ลองนึกภาพย่อลงมาในระดับครอบครัว เชื่อว่าไม่มีพ่อ และแม่คนใดที่จะที่ลงโทษลูกจนครบ หรือ ตีลูกจนบาดเจ็บล้มตาย ส่วนมากก็จะเอาแต่พอสมควร คือการให้อภัย การให้โอกาส เพื่อให้คนในครอบครัว ได้อยู่อย่างปกติสุข”

ล่าสุดวันนี้ 10 ธันวาคม 2564 นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยา ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นต่อกรณีนายสมศักดิ์ว่า

“สนับสนุนให้ลุงตู่ปลดสมศักดิ์ออกจากรัฐมนตรี ข้อหาตรรกะวิปลาส ขาดหลักเหตุผล อาศัยช่องว่างระเบียบกฎหมาย ลดโทษจนนักโทษโกงชาติ ได้รับอภิสิทธิ์ แต่ก็น่ะลุงตู่จะกล้าไหม”

ขณะที่เพจดังอย่าง ปราชญ์ สามสี ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องที่นายสมศักดิ์ ออกมาชี้แจงด้วยว่า อย่าคิดว่าเป็นสลิ่มแล้ว ไม่ด่ารัฐมนตรี อย่างสมศักดิ์ในรัฐบาลนะครับ

เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการเสนอชื่อขอลดโทษตามขั้นตอน จะมาอ้างพ่ออ้างแม่เพื่อ??? เป็นพ่อบุญทรง-เสี่ยเปี๋ยง ฯลฯ รึครับ”