เปิดลึกเกณฑ์เลื่อนชั้นนักโทษคดีทุจริต ทำปท.เสียหายยับ แต่ได้ลดโทษอื้อ! ปชช.จี้ต้องแก้กม.

1682

จากกรณีที่นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุถึงนักโทษคดีสำคัญ ๆ ที่ได้รับการลดโทษแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ ในช่วงนี้ โดยระบุข้อความว่า

เห็นชื่อบิ๊กเนมคดีทุจริตจำนำข้าวคดีทุจริตท่องเที่ยวฯลฯ ได้รับการลดโทษกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ ขอเสนอไอเดียปิ้งปลาประชดแมวดีมั้ยครับ เรียกร้องให้ศาลไทยมีคำพิพากษาคดีทุจริตได้ไม่เกิน5ปี เพราะข้อเท็จจริง หลายๆคดีทุจริตก็ติดคุกกันแค่นั้น? เลิกๆไปเถอะครับ กับข้อเสนอปฏิรูปเรียกร้องให้ทุจริตไม่มีอายุความ เพราะข้อเท็จจริงคือ คดีทุจริตไม่มีอายุติดคุกจริง กระบวนการยุติธรรมถูกบ่อนเซาะจนแทบไร้ความหมาย
การสืบสวนสอบสวนทุกขั้นตอนกว่าที่ปปช.จะรวบรวมเอกสารสำนวนคดีจนมีมติและส่งฟ้อง แถมยังต้องลุ้นว่าอัยการสั่งฟ้องหรือไม่ หรือต้องตั้งคณะกรรมการร่วมหรือต้องฟ้องเอง ก็สู้กันหลายยก หมดงบประมาณไปมากโขและหมดเวลาหลายปี กว่าศาลฎีกาคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะใช้เวลาพิจารณาคดี จนถึงวันตัดสินคดีพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยคดีทุจริตกันได้นั้น ต้องชัดเจนมากๆ ทั้งพยานหลักฐานและพยานบุคคล จนสิ้นสงสัย ถึงได้ตัดสินโทษพิพากษาหนักจำคุกจำเลย 50 ปีได้ แต่แล้วกลับเจอขบวนการปลายน้ำในชั้นในคุก ที่น่าจะใหญ่กว่ากระมัง???
ไม่ว่าศาลจะลงโทษจำคุก50ปี มามากมายไปเท่าใด ก็เท่านั้น
ผู้ต้องหาคดีทุจริตทั้งหลาย ให้มีเหตุทำเรื่องยกเกรดกลายเป็นนักโทษชั้นดีพรีเมี่ยม ทำเรื่องขอลดโทษ ขอพระราชทานอภัยโทษกันขึ้นไปปีละหลายหน จนติดจริงคุกกันแค่ไม่กี่ปี หนี้จำนำข้าว700,000ล้านคนไทยยังผ่อนดอกผ่อนต้นใช้หนี้ไปไม่ถึงไหน??? 555 ปีหน้าช่วยกันหามช่วยกันแห่ทำเรื่องกันอีกรอบ ก็ออกมาสุขีสุโขไชโยกันแล้ว #น่าอนิจจาประเทศไทย
ปล ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวนี้ที่ทำให้ตาสว่าง
@ เช็กชื่อ บิ๊กเนม คดีดังได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2564 รอบ 2 ลดวันต้องโทษ ‘บุญทรง-จุฑามาศ’
ตรวจสอบชื่อ บิ๊กเนม คดีดังได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2564 รอบ 2 ลดวันต้องโทษ ‘บุญทรง-จุฑามาศ’
1. นช.ภูมิ สาระผล อายุ 65 ปี กำหนดโทษ 36 ปี ลดโทษเหลือ 8 ปี กำหนดพ้นโทษ วันที่ 25 สิงหาคม 2568
2. นช.บุญทรง เตริยาภิรมย์ อายุ 61 ปี กำหนดโทษ 48 ปี ลดโทษเหลือ 10 ปี กำหนดพ้นโทษ วันที่ 21 เมษายน 2571
3. นช.มนัส สร้อยพลอย อายุ 69 ปี กำหนดโทษ 40 ปี ลดโทษเหลือ 8 ปี กำหนดพ้นโทษ วันที่ 11 กรกฎาคม 2569
4. นช.อภิชาติ (เสี่ยเปี๋ยง) จันทร์สกุลพร อายุ 64 ปี กำหนดโทษ 48 ปี ลดโทษเหลือ 6 ปี 3 เดือน 26 วัน กำหนดพ้นโทษวันที่ 26 ธันวาคม 2566
5. นญ.จุฑามาศ ศิริวรรณ อายุ 75 ปี กำหนดโทษ 50 ปี ลดโทษเหลือ 9 ปี 5 เดือน 24 วัน กำหนดพ้นโทษวันที่ 16 กันยายน 2569

อย่างไรก็ตามในเอกสารของประกาศราชกิจจาฯ ได้กำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ นักโทษเด็ดขาดซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ มีความก้าวหน้า ในการศึกษา และทำการงานเกิดผลดี หรือทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้น การแต่งตั้งให้มีตำแหน่งหน้าที่ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำ การลดขั้นต้องโทษ จำคุก การลดวันต้องโทษจำคุกลงอีกไม่เกินจำนวนวันที่ทำงานสาธารณะ หรือทำงานอื่นใดเพื่อประโยชน์ ของทางราชการนอกเรือนจํา การพักการลงโทษ การฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจํา หรือ การรับการศึกษาอบรมนอกเรือนจํา โดยให้นำพฤติการณ์การกระทำความผิด ลักษณะความผิด ความรุนแรงของคดี และการกระทำความผิดที่ได้กระทํามาก่อนแล้ว มาประกอบการพิจารณา ให้ประโยชน์ในแต่ละกรณีด้วย

และการแบ่งชั้นนักโทษเด็ดขาด จะมี ชั้นเยี่ยม , ชั้นดีมาก , ชั้นดี ,ชั้นกลาง , ชั้นต้องปรับปรุงและชั้นต้องปรับปรุงมาก โดยในการพิจารณาเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด นอกจากจะคำนึงถึงเหตุตามวรรคหนึ่งแล้วจะต้องพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ด้วย

(1) ผ่านการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขังตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด

(2) ผ่านการประเมินพฤติกรรม การพัฒนาพฤตินิสัย หรือหลักสูตรการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพ การฝึกทักษะการทำงาน การทำงานสาธารณะ หรือการทำงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตามเกณฑ์การประเมินที่อธิบดีกำหนด

(3) ไม่อยูในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยหรือถูกโทษทางวินัยในระหว่างการพิจารณาเลื่อนขั้น

โดยให้ผู้บัญชาการเรือนจำแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการเลื่อนขั้นนักโทษชั้นเด็ดขาดประจำเรือนจำ ประกอบด้วยผู้บัญชาการเรือนจำเป็นประธาน และเจ้าพนักงานเรือนจำจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นคณะทำงาน และให้เจ้าพนักงานเรือนจำคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

การแต่งตั้งคณะทำงานตามวรรคหนึ่ง อาจมีผู้แทนจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะทำงานด้วยก็ได้ และให้คณะทำงาน ดำเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาด ซึ่งสมควรได้รับการเลื่อนชั้นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอต่อผู้บัญชาการเรือนจำ และให้ผู้บัญชาการเรือนจำเสนอบัญชีการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และรายงานขอความเห็นชอบต่ออธิบดีตามกำหนดเวลาดังนี้

(1) การเสื่อนชั้นในวันสิ้นเดือนเมษายน ให้รายงานขอความเห็นชอบภายในเดือนพฤษภาคม..
(2) การเลื่อนชั้นในวันสิ้นเดือนมิถุนายน ให้รายงานขอความเห็นชอบภายในเดือนกรกฎาคม
(3) การเลื่อนชั้นในวันสิ้นเตือนสิงหาคม ให้รายงานขอความเห็นชอบภายในเดือนกันยายน
(4) การเลื่อนขั้นในวันสิ้นเดือนธันวาคม ให้รายงานขอความเห็นชอบภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

เมื่ออธิบดีให้ความเห็นชอบในการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ขาดแล้ว ให้ผู้บัญชาการเรือนจำ ออกคำสั่งและแจ้งให้นักโทษเด็ดขาดทราบผลการเลื่อนขั้น และปิดประกาศรายชื่อนักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการเสื่อนชั้นในที่เปิดเผยตามที่ผู้บัญชาการเรือนจำเห็นสมควร ในกรณีที่นักโทษเด็ตขาดไม่ได้รับ การเลื่อนชั้น ให้ผู้บัญชาการเรือนจำแจ้งให้นักโทษเต็ดขาดผู้นั้นทราบ พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้น ผลของคำสั่งเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่านักโทษเด็ดขาดผู้นั้นได้รับการเลื่อนชั้น ดังต่อไปนี้

(1) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม สำหรับการเลื่อนชั้นในวันสิ้นเดือนเมษายน
(2) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม สำหรับการเลื่อนชั้นในวันสิ้นเดือนมิถุนายน
(3) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน สำหรับการเลื่อนขั้นในวันสิ้นเดือนสิงหาคม
(4) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป สำหรับการเลื่อนชั้นในวันสิ้นเดือนธันวาคม

การรับระยะเวลาการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว แต่ยังไม่ได้ตัวมาคุมขังในเรือนจำ ให้นับแต่วันที่รับตัวนักโทษเต็ดขาดผู้นั้นเข้ามาคุมขังในเรือนจำ

นอกจากข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ปลัดกระทรวงยุติธรรมอาจพิจารณาอนุมัติให้นักโทษเด็ดขาดเลื่อนชั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของรัฐหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศก็ได้

อย่างไรก็ตาม หลายคนได้ตั้งคำถามว่า การที่นักโทษคดีทุจริตจำนำข้าว ทำประเทศชาติเสียหายอย่างมหาศาล กว่าจะได้คนผิด ดำเนินคดีได้ เอาคนผิดมาลงโทษและสู้กันจน 3 ศาล ตัดสินจำคุก 50 ปี แต่ติดจริงแค่ 5 ปี ก็ได้ออกมาแล้ว ผ่านหลักเกณฑ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทำให้ได้รับการลดโทษเยอะ ซึ่งสมควรหรือไม่ที่จะต้องปรับเปลี่ยนกฎกระทรวงหรือไม่