“จีน” ส่งสาส์นถวายพระพรในหลวง ขณะ “สหรัฐ” อวยพรแค่วันชาติ พูดถึงแต่ผลประโยชน์?

1519

การแสดงออกของมิตร!? “จีน” ส่งสาส์นถวายพระพรในหลวง ร.10 ขณะ “สหรัฐ” อวยพรแค่วันชาติ และพูดถึงแต่ ผลประโยชน์ร่วมกัน!?

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี ถือว่าเป็นวันที่สำคัญของคนไทยทั้งประเทศ เนื่องจากเป็นทั้ง วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย ซึ่งในวันดังกล่าวนั้นในทางสังคมถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว และเป็นวันที่คนทั้งประเทศน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ซึ่งหลายๆประเทศก็ได้ร่วมเฉลิมฉลอง โดยเฉพาะประเทศจีน ที่ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดี ได้มีสาส์นถวายพระพรและแสดงความยินดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันชาติไทย 5 ธันวาคม โดยมีใจความว่า

จีน-ไทยเป็นพี่น้องเป็นมิตรและเป็นเพื่อนบ้านที่ดี หลายปีมานี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพัฒนาด้วยดี ได้รับผลสำเร็จมากมายในการร่วมสร้างสรรค์โครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์โควิด-19 จีน-ไทยร่วมกันต่อสู้รับมือกับความท้าทาย ส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจและได้รับผลที่น่าพอใจ ข้าพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญในระดับสูงต่อการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ไทย และหวังที่จะสานต่อมิตรภาพนี้สืบต่อไปภายใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขับเคลื่อนความเชื่อถือทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองฝ่าย

พัฒนามิตรภาพที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล และชี้นำให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีเข้าสู่ขั้นใหม่สูงขึ้นอีกขั้น นำความผาสุกมากยิ่งขึ้นมาสู่ประชาชนทั้งสองประเทศ พร้อมสร้างคุณูปการใหม่ต่อสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคและของโลก

ในส่วนของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มักพูดอยู่ตลอดว่าเป็นมิตรที่ดีของประเทศไทย แต่หลายๆคนต่างพากันสงสัยว่าจริงหรือไม่ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คของ U.S. Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โดยมีใจความว่า

สารจากรัฐมนตรีแอนโทนี เจ. บลิงเคนเนื่องในโอกาสวันชาติไทย
ในนามของสหรัฐอเมริกา ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันชาติไทย

กว่าสองศตวรรษแห่งมิตรภาพ สหรัฐฯ และไทยได้เสริมสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน ตั้งแต่การค้าระดับทวิภาคี การบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ไปจนถึงการสาธารณสุข เรามุ่งมั่นยกระดับสัมพันธภาพด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสุขภาพ ตลอดจนไมตรีระหว่างประชาชนของเราทั้งสองชาติ อันจะกระชับพันธไมตรีและความร่วมมือของเราต่อไป ในปีที่จะมาถึงนี้ ขณะที่เราร่วมกันฟื้นฟูชาติให้กลับมาเฟื่องฟูและแข็งแกร่งกว่าเดิมหลังผ่านพ้นการระบาดใหญ่ของโรควิด-19 สหรัฐฯ ขอชื่นชมบทบาทการเป็นผู้นำของไทยในภูมิภาคนี้และทั่วโลก

ขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวไทยทุกคนในวันสำคัญนี้ และขอให้ท่านทั้งหลายประสบสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองตลอดปีข้างหน้านี้

หลายๆคนต่างมองว่า ความนุ่มนวลของข้อความแสดงความยินดีต่างมีความแตกต่างกัน ระหว่างจีน กับ สหรัฐ หรืออาจจะด้วยประเพณีก็ไม่อาจจะทราบได้ แต่ประเทศจีนมักจะให้ความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัติรย์อยู่เสมอ ในขณะที่สหรัฐฯ ไม่ได้พูดถึง วันพ่อแห่งชาติ เสียด้วยซ้ำ