หลวงพ่ออารยวังโส นำเจริญมงคลสูตร ตักบาตรพาหุงฯ ถวายวันพ่อแห่งชาติ

808

จากที่ต้องถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งที่ประชาชนคนไทยได้น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ซึ่งได้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณรทั่วทั้งประเทศนั้น

สำหรับวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ธ ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ก็ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ทั้งนี้เพื่อถวายพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ด้วย

โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 53 หน่วยงาน จิตอาสา 904 พระราชทาน เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยความพร้อมเพรียงกันอย่างน่ายินดียิ่ง

อย่างไรก็ตามกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การทำความสะอาดอาคาร สถานที่ต่างๆรวมไปถึงบริเวณถนนทั้งภายนอกและภายในวัด รวมถึงการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดเศษใบไม้ ทำความสะอาดแหล่งน้ำภายในวัด เพื่อให้เกิดความสะอาดและสวยงาม

นอกจากนี้ในช่วงเช้าก่อนเข้าสู่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ดังกล่าว หลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์ฯ ได้เป็นประธานนำพระสงฆ์จำนวน 16 รูป พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวลำพูน เจริญมงคลสูตร และ ปฏิบัติธรรมอบรมจิตภาวนา ด้วยการเจริญสติปัฏฐานธรรมหลังจากจัดให้พุทธศาสนิกชน ได้ตักบาตรพาหุงมหากา

ด้านบรรยากาศในกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินไปท่ามกลางอากาศเย็นสบาย โดยมีประชาชนมาร่วมกันเต็มพื้นที่ลานบาตร ลานธรรม  ด้านหน้าวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย .ธ ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดลำพูน วัดพัฒนาตัวอย่าง สายวัดป่าธรรมยุต ประจำปี 2564