บุคคลระดับสูง ประเทศเช็ก ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

1130

ทั่วโลกร่วมเคารพ! บุคคลระดับสูง ประเทศเช็ก ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 เนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ และ วันชาติไทย

ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญอย่างมากอีกครั้งหนึ่ง ที่ประชาชนคนไทยได้น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี ถึงอย่างไรก็ตามไม่ใช่เพียงแค่คนไทยเท่านั้นที่จัดงานน้อมรำลึก เพราะหลายๆประเทศก็ได้มีการจัดการเช่นกัน

โดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปรากได้จัดงานวันชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และฉลองวันชาติไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติจากนาย Martin Tlapa รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเช็ก เข้าร่วมในฐานะแขกเกียรติยศ ทั้งนี้ บุคคลระดับสูงของทางการเช็กที่มาร่วมงาน ได้แก่ Ms. Milena Hrdinkova, State Secretary สำนักงานนายกรัฐมนตรีเช็ก นาย Rudolf Jindrák ผู้อำนวยการกรมกิจการระหว่างประเทศ สำนักงานประธานาธิบดีเช็ก

นาง Eliška Žigová ผู้อำนวยการกรมเอเชีย-แปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศเช็ก นาย Zdeněk Hřib นายกเทศมนตรีปรากเขต 1 และนาย Ondřej Kolář นายกเทศมนตรีปรากเขต 6

งานจัดขึ้นตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกัน covid-19 ทั้งการจำกัดผู้เข้าร่วมงาน การตรวจสอบเอกสาร covid และการสวมหน้ากาก