บุคคลระดับสูง ประเทศเช็ก ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

856

ทั่วโลกร่วมเคารพ! บุคคลระดับสูง ประเทศเช็ก ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 เนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ และ วันชาติไทย

ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญอย่างมากอีกครั้งหนึ่ง ที่ประชาชนคนไทยได้น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี ถึงอย่างไรก็ตามไม่ใช่เพียงแค่คนไทยเท่านั้นที่จัดงานน้อมรำลึก เพราะหลายๆประเทศก็ได้มีการจัดการเช่นกัน

โดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปรากได้จัดงานวันชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และฉลองวันชาติไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติจากนาย Martin Tlapa รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเช็ก เข้าร่วมในฐานะแขกเกียรติยศ ทั้งนี้ บุคคลระดับสูงของทางการเช็กที่มาร่วมงาน ได้แก่ Ms. Milena Hrdinkova, State Secretary สำนักงานนายกรัฐมนตรีเช็ก นาย Rudolf Jindrák ผู้อำนวยการกรมกิจการระหว่างประเทศ สำนักงานประธานาธิบดีเช็ก

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

นาง Eliška Žigová ผู้อำนวยการกรมเอเชีย-แปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศเช็ก นาย Zdeněk Hřib นายกเทศมนตรีปรากเขต 1 และนาย Ondřej Kolář นายกเทศมนตรีปรากเขต 6

งานจัดขึ้นตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกัน covid-19 ทั้งการจำกัดผู้เข้าร่วมงาน การตรวจสอบเอกสาร covid และการสวมหน้ากาก