ศาลอาญา ประกาศ “ไม่ขวางม็อบ” แต่จะบังคับใช้กฎหมายตามครรลอง

2795

ที่ ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา กล่าวถึงนโยบายการทำงานในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง

ภายหลังจากที่ถูกถามว่า การเข้ามารับตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาในช่วงสถานการณ์ทางการเมืองเช่นนี้ ซึ่งบางครั้งมีผู้ใช้ศาลอาญาเป็นสถานที่เคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยนั้น

นายสิทธิโชติ กล่าวว่า ปกติศาลจะมีแนวทางป้องกันไว้อย่างรอบคอบ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย ส่วนการดำเนินการของศาลจะใช้หลักกฎหมายเป็นหลักในการพิจารณา แต่ศาลไม่ใช่ฝ่ายปกครองโดยตรง จึงต้องนำหลักรัฐศาสตร์มาประยุกต์ปรับใช้กับการบริหารจัดการด้วย ปัจจุบันศาลอาญาเป็นหลักในการรักษากฎหมายของบ้านเมือง จะต้องรักษาจุดนี้ไว้ให้ได้

 

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

“ศาลอาญาจะไม่เติมฟืนใส่กองไฟให้สถานการณ์ทางการเมืองรุนแรงขึ้น แต่จะบังคับใช้กฎหมายไปตามครรลอง ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย”