ป.ป.ช.เปิดสมบัติ “นฤมล” หลังพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี รวยเละกว่า 100 ล้าน

1584

อู้ฟู่สุดๆ!? ป.ป.ช.เปิดบัญชีและสมบัติ 100 ล้าน “อ.แหม่ม-นฤมล” พบเงินฝากสามี 42 ล้านบาท หลังหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรี!?

ในวันที่ 1 ธ.ค.64 ทางด้านของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2564 พร้อมด้วย นายจุมพล ภิญโญสินวัฒน์​ คู่สมรส ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ รวมถึงบุตร 2 คน ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

โดยทางด้านของ นางนฤมล ได้แจ้งว่าตนเองและสามี มีทรัพย์สินรวมแล้วทั้งสิ้น 112,110,485 บาท เป็นทรัพย์สินของนางนฤมล 53,643,104 บาท เป็นทรัพย์สินของนายจุมพล 58,467,381 บาท โดยมีหนี้สิน 163,333 บาท

ในส่วนของทรัพย์สิน ได้แก่ เงินสด 400,000 บาท เงินฝาก 46,570,251 บาท เงินลงทุน 16,170,233 บาท ที่ดิน 16,220,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 27,500,000 บาท ยานพาหนะ 2 คัน มูลค่า 2,850,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 1,800,000 บาท

โดยรายการเงินฝากนั้น ทางด้านของ นางนฤมล ได้แจ้งว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 13 บัญชี โดยเป็นของ นางนฤมล จำนวน 4 บัญชี มูลค่า 4,513,164 บาท เป็นของคู่สมรสจำนวน 9 บัญชี มูลค่า 42,057,087 บาท

ในส่วนของที่ดินมีด้วยกัน 2 แปลง ย่านคันนายาว กทม. ซึ่งเป็นโฉนดที่ใช้ปลูกบ้านเดี่ยวที่มีมูลค่า 25,000,000 บาท อยู่ในชื่อของนางนฤมลเป็นผู้ครอบครอง และย่านห้วยขวาง กทม. ซึ่งเป็นโฉนดเดียวกับทาวเฮ้าส์ มูลค่า 2,500,000 บาท อยู่ในชื่อของนายจุมพล คู่สมรส

นอกจากนี้ทางด้านของ นางนฤมล ยังได้แจ้งทรัพย์สินอื่นๆอีกจำนวนทั้งสิ้น 3 รายการ เป็นแหวนเพชร 2 รายการ มูลค่ารวม 1,000,000 บาท และต่างหูเพชร จำนวน 1 คู่ ได้มาเมื่อปี 2548 มูลค่า 800,000 บาท

ถึงอย่างไรก็ตาม ทางด้านของ นางนฤมล ได้แจ้งว่ามีรายจ่ายประจำเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 480,000 บาท ส่วนนายจุมพลมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 500,000 บาท และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 160,000 บาท รวมถึงยังมีค่าอุปการะมารดา 240,000 บาท​ และค่าจ้างคนงานในบ้าน 500,000 บาท