เตรียมเรียกสอบ พบพิรุธ “แอมเนสตี้ ประเทศไทย” แอบอ้างเป็นสาขา “แอมเนสตี้ อินเตอร์” ?

1326

โดนยกขบวนแน่!? เตรียมเรียกสอบ พบพิรุธ “แอมเนสตี้ ประเทศไทย” แอบอ้างเป็นสาขา “แอมเนสตี้ อินเตอร์” ทั้งที่ไม่ได้เป็นสมาชิก?

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.64 หลังจากที่ นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ที่มีการตรวจสอบ แอมเนสตี้ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ เป็นสมาคมที่จัดตั้งโดยประชาชนของประเทศนั้นๆ โดยสำนักงานใหญ่จะอยู่ที่ประเทศอังกฤษ

ทั้งนี้โดยหลักการแล้วนั้น สมาคมที่จดขึ้นมาภายใต้ชื่อเดียวกันจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสาขาและภาคีสมาชิก ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับแอมเนสตี้สำนักงานใหญ่ และต้องเอาใบภาคีสมาชิกส่งให้กับกรมการปกครองหากใช้ชื่อเดียวกัน

แต่ที่น่าแปลกใจหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบแล้วนั้น พบว่า “สมาคมแอมเนสตี้ในไทย” ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมใหญ่ แต่ใช้ชื่อเดียวกัน และโดยสมาคมใหญ่และภาคีจะกำชับในเรื่องต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง แต่ปรากฎว่า แอมเนสตี้ในประเทศไทย เข้าไปร่วมกับบางกลุ่มทางการเมือง ร่วมก่อการในคดีล้มล้าง ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกรมการปกครองที่จะเพิกถอนทะเบียนของสมาคม

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

นอกจากนี้ทางด้านของ นายณฐพร ยังได้กล่าวต่ออีกด้วยว่า จากการตรวจสอบไม่มีการส่งเอกสารให้กับกรมการปกครองซึ่งก็เท่ากับเป็นการไปแอบอ้าง และไม่ได้ทำตามข้อบังคับของแอมเนสตี้ต่างประเทศที่จะต้องมีความร่วมมือกับรัฐบาล มีความเป็นกลาง มีการร่วมมือกับภาคเอกชนในการป้องกันสิทธิเสรีภาพตามหลักสากล แต่แอมเนสตี้ไทยเราทำนอกเหนือ เพราะการเข้าร่วมชุมนุมไม่สามารถทำได้ และไม่สามารถยกป้ายได้อย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ทางด้านของ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เปิดเผยว่า ทางนายทะเบียน ที่จดตั้งสมาคม ได้ทำหนังสือไปยัง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ให้มาพบ เพื่อมาชี้แจงถึงการเคลื่อนไหวและการกระทำว่าผิดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมหรือไม่ ซึ่งก็ต้องดูข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ทางแอมเนสตี้จะมาชี้แจงว่าทำผิดระเบียบอะไรบ้าง