“บิ๊กแดง”ยัน ผบ.ทบ.สหรัฐฯเยือนไทยตามกำหนด ผ่านขั้นตอนทุกอย่างของทางการไทยด้วยความเต็มใจ ไม่ยกเว้น ศบค.เห็นชอบแล้ว

1584

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบทบ.ยืนยัน ผบ.ทบ.สหรัฐฯ(General James McConville , U.S. Army Chief )เยือนไทย พร้อมผู้ติดตาม ทำตามมาตรการป้องกันของทางการไทยทุกข้อ ไม่มียกเว้น ยัน ตรวจโควิดฯ มาจาก ทั้งที่ สหรัฐและมาตรวจที่ สุวรรณภูมิ ด้วย เผยปฏิบัติตามมาตรการ 7ข้อไม่มีข้อยกเว้นด้วยความเต็มใจ ทั้งนี้ศบค.มีคำสั่ง แขกต่างประเทศมาราชการ ไม่ต้องกักตัว14 วันแล้วโดยอยู่ในบริเวณที่กำหนด

หลังจากที่มีข่าวระบุว่า General James McConville , U.S. Army Chief of ผบทบ.สหรัฐอเมริกา ที่จะมาเยือนไทย 9-10 กค. นี้ ไม่ยอมตรวจโควิดฯ และไม่กักตัว นั้นพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบทบ. ปฏิเสธข่าวนี้ อย่างสิ้นเชิง

ทั้งนี้ Gen James Mcconville ผบทบ สหรัฐฯ ทำตามมาตรการ และปฎิบัติตามระเบียบ ของทางการไทย ทุกมาตรการทุกอย่าง โดยไม่มีข้อแม้ ด้วยความเต็มใจ

1.การมีใบรับรองแพทย์ Fit to fly
2.มีใบรับรองแพทย์ว่า ปลอดโควิด ภายใน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง
3.มีกำหนดการเดินทางชัดเจน
4.มีคณะเดินทาง6 คน และ
5.มีการตรวจโควิดฯ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
6. มีชุดติดตาม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
7. งดไปสถานที่สาธารณะ โดยจะเดินทางไปเฉพาะสถานที้ในกำหนดการเท่านั้น

สำหรับขั้นตอนต่างๆ และการกำหนดการเดินทางทั้งหมดเสร็จสิ้นไป ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยหมดแล้ว จึงได้กำหนดวันเดินทางมา

นอกจากนี้ ศบค ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นักธุรกิจต่างชาติ และ แขกตปท ของ หน่วยราชการ ที่มาไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องกักตัว แต่ให้ อยู่ในพื้นที่ ที่กำหนดตามกำหนดการ และปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐกำหนด

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

…………………………………………..
Cr:Fb.Wassana Nanuam