พบกันครึ่งทาง!!“สหพันธ์ขนส่ง”ยอมรับดีเซล 28 บาท ตรึงค่าขนส่งต่อ 2 สัปดาห์

444

สืบเนื่องจากปัญหาราคาน้ำมันแพงขึ้นไม่หยุด จะด้วยปัจจัยกดดันภายนอกประเทศหรือ ปัญหาการจัดการด้านโครงสร้างราคาน้ำมันในประเทศก็ตาม เกิดผลกระทบหนักต่อ หน่วยขนส่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการคมนาคมขนส่งสินค้าอย่ามากได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วย ขอราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25 บาท ด้านรัฐบาลได้พยายามคลี่คลายปัญหาโดยมีผลสรุป สามารถตรึงราคาน้ำมันดีเซลได้ลิตรละ 28 บาท 4 เดือน ทำให้สหพันธ์การขนส่ง พอใจยอมถอยครึ่งก้าว ยอมตรึงราคาค่าขนส่งต่อ 2 สัปดาห์ รอเปิดโต๊ะเจรจา ลุ้นมาตรการรัฐช่วยภาคขนส่งเพิ่มก๊อกสอง

นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบให้ปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จาก 3 ชนิด คือ B7 B10 และ B20 ให้เหลือ 1 ชนิด คือ B7 เป็นเวลา 4 เดือน เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

ซึ่งมีผลทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงจาก 30 เหลือ 28 บาท/ลิตร นั้น ทำให้ทางภาคขนส่งมีความพอใจในระดับหนึ่ง เพราะยังต่ำกว่าสิ่งที่เรียกร้องไปคือลิตรละ 25 บาท

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

นายอภิชาติกล่าวว่า “จากเดิมที่ยืนราคาว่าจะตรึงอยู่ที่ลิตรละ 30 บาท ซึ่งมันคงจะไม่ได้ข้อสรุปหากยืนราคาอยู่อย่างนั้น แต่เมื่อ กบง. มีมาตรการถอยลงมาครึ่งก้าวและอาจจะพิจารณามาตรการเพิ่มเติมอีก โดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 10 กว่าวัน ในระหว่างนี้ทางสหพันธ์ขนส่งก็จะยังไม่มีการดำเนินมาตรการปรับขึ้นราคาค่าขนส่ง ตามที่ได้กำหนดไว้ว่าจะปรับขึ้นในวันที่ 1 ธ.ค.นี้” 

ด้านโฆษกรัฐบาล ขอบคุณผู้ประกอบกิจการขนส่ง เข้าใจและตอบรับความพยายามแก้ปัญหาของ”นายก” โดยปรับสูตรไบโอดีเซลเหลือเพียง B7 คุมค่าการตลาด 1.40 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค.64 – 31 มี.ค.65 กองทุนน้ำมันยังคงตรึงราคาขายดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรคาดเดือนหน้าเหลือ28

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอบคุณนายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการขนส่ง ที่ตอบรับความพยายามและพอใจการแก้ปัญหาของรัฐบาลตามมติ กบง. ล่าสุด ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการ ในการแก้ไขปัญหา ด้วยการพูดคุยและเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อก้าวข้ามสถานการณ์ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน 

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญดูแลผู้ประกอบการทุกกลุ่ม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 สถานการณ์น้ำท่วม รวมทั้งราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงและยังมีแนวโน้มไม่แน่นอน ทั้งนี้  การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้น เพิ่มเติม โดยมีแนวทางดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565  ดังนี้

  1. ปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากเดิมมีการผสมอยู่ 3 สัดส่วน คือ ร้อยละ 7 (บี7) ร้อยละ 10 (บี10) และร้อยละ 20 (บี20) ให้มีสัดส่วนผสมเดียว คือ ร้อยละ 7 (บี7) 
  2. ขอความร่วมมือให้ผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร  
  3. ให้กองทุนน้ำมันฯ ชดเชยราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ให้สอดคล้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบฯ โดยยังคอยดูแลราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วให้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร

นายธนกร กล่าวว่า การปรับสูตรน้ำมันในครั้งนี้ รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ค้าลดค่าการตลาดดีเซล 1.40 บาท/ลิตร คาดว่าราคาน้ำมันดีเซลจะอยู่ที่ประมาณ 28 บาทต่อลิตร ในช่วง 4 เดือนข้างหน้านี้ และยังช่วยลดภาระกองทุนน้ำมันฯ จาก 4,000 ล้านบาท/เดือน เหลือ 3,886 ล้านบาท/เดือน ประหยัดเงินกองทุนได้ 106 ล้านบาทต่อเดือนด้วย 

มาตรการดังกล่าวเป็นความพยายามของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบให้ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไป และใช้เงินกองทุนน้ำมันอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้บริโภคโดยตรง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งหลังจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามราคาน้ำมันตลาดโลกอย่างใกล้ชิด รวมทั้งหาจะแนวทางเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบต่อการดำรงชีพและค่าครองชีพประชาชนต่อไป