จ่อดำเนินคดี “แอนชิลี” ตัวแทนนางงามไทย ยืนเหยียบสีน้ำเงินบนธงชาติ

2270

กระทบต่อความรู้สึก!? จ่อดำเนินคดี “แอนชิลี” ตัวแทนนางงามไทย ยืนเหยียบสีน้ำเงินบนธงชาติ หลังชาวเน็ตดราม่ารุนแรง!?

สืบเนื่องจากกรณีที่ทางด้านของ “แอนชิลี สก็อต-เคมมิส” ตัวแทนสาวไทย เจ้าของตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2021 ได้โพสต์ภาพโปรโมท ซึ่งเป็นการเหยียบอยู่บนพื้นพรมลายธงชาติ ทำให้มีชาวเน็ตบางกลุ่มเกิดความไม่พอใจ และเข้ามาโจมตีถึงความไม่เหมาะสมด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรง

โดยทางด้านของเพจเฟซบุ๊ก “พุทธที่แท้จริง” ได้โพสภาพพร้อมแปะรูปคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่วิจารณ์ตัวแทนสาวไทยอย่างรุนแรงด้วยถ้อยคำค่อนข้างที่จะรุนแรง เช่น “มึงเหยียบสีน้ำเงิน XXX มึงใส่ชุดสีแดงXXX” และ “ผมขอให้โคตรเหง้าตระกูลของมันจงวิบัติฉิบหายตายโหงทั้งตระกูล ให้มีอันเป็นไปภายใน 7 วัน นี้ด้วยเทอญXXX”

ล่าสุดทางด้านของ นายสนธิญา สวัสดี (อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร) ได้เตรียมเข้าแจ้งความในวันนี้ 23 พ.ย.64 เวลาประมาณ 14.00 น. ตาม พรบ.ธง 2522 มาตรา 53 54 และกฏหมายอาญา มาตรา 118

ทั้งนี้ในวันเดียวกัน (23 พ.ย.64) เวลาประมาณ 18.00 น. ทางด้านของ “แอนชิลี” ก็กำลังจะเดินทางไปเก็บตัว พร้อมประกวด Miss Universe 2021

สำหรับพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522 มาตรา 53 ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อธงตามมาตรา 5 หรือมาตรา 6 ดังต่อไปนี้

(1) ประดิษฐ์รูป ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นใดในผืนธง รูปจำลองของธง หรือในแถบสีธง นอกจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
(2) ใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงอันมีลักษณะตาม (1)
(3) ใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่หรือโดยวิธีอันไม่สมควร
(4) ประดิษฐ์ธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่หรือสิ่งใดๆ โดยไม่สมควร
(5) แสดงหรือใช้สิ่งใด ๆ ที่มีรูปธง รูปจำลองของธง หรือมีแถบสีธงอันมีลักษณะตาม (4) โดยไม่สมควรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 54 ผู้ใดกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงที่ได้บัญญัติกำหนดลักษณะไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 118 ผู้ใดกระทำการใดๆ ต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีความหมายถึงรัฐ เพื่อเหยียดหยามประเทศชาติ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง