“อานน์ ไมค์ กวิ้น รุ้ง” คุกยาว! ศาลไม่ให้ประกันผิด 112 สองคดีรวด ชี้ปล่อยไปอันตราย

1072

จากที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องคดีชุมนุมเมื่อปี 2563 สองคดี ซึ่งมีข้อหาหลักตาม มาตรา 112 ต่อศาลอาญานั้น

ทั้งนี้โดยมีสองคดีคือ ม็อบ 25 พฤศจิกาไป SCB หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยคดีนี้มีผู้ต้องหา 8 คน ด้านคดีที่ 2 คือ คดีการชุมนุม 2 ธันวาไปห้าแยกลาดพร้าว เมื่อ 2 ธันวาคม 2563 โดยมีผู้ต้องหา 7 คน

สำหรับนักกิจกรรมทางการเมืองที่มารับฟังคำสั่งฟ้องได้แก่ “ฟ้า” พรหมศร วีระธรรมจารี , “ไบรท์” ชินวัตร จันทร์กระจ่าง, “ตี้” วรรณวลี ธรรมสัตยา , “บอย” พงศธรณ์ ตันเจริญ, “แอมป์” ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา , “คริษฐ์” (สงวนนามสกุล) , “ฮิวโก้” จิรฐิตา (สงวนนามสกุล)

ล่าสุด ที่ศาลอาญา ภายหลังทนายความยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราว สำหรับคดีหมายเลขดำอ.2887/2664 หน้า SCB  ศาลพิเคราะห์แล้ว ไม่อนุญาตให้ประกัน นายอานนท์ จำเลยที่ 1 นายพริษฐ์ จำเลยที่ 2 นายภานุพงศ์ จำเลยที่ 4  และน.ส.ปนัสยา จำเลยที่ 5 เห็นว่าร้ายแรงประกอบกับจำเลย ถูกดำเนินคดีที่ศาลนี้หลายคดี หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เชื่อว่าจะก่ออันตรายประการอื่น หรือ หลบหนีคดี จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

ส่วนนายชินวัตร จำเลยที่ 3  พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ระหว่างพิจารณา ตีราคาประกัน 2 แสนบาท โดยมีเงื่อนไขห้ามมิให้จำเลยที่ 3  กระทำการในลักษณะเช่นเดียวกับที่ถูกกล่าวหาซ้ำอีก หรือไปร่วมกิจกรรมที่อาจเสื่อมเสียต่อสถาบันฯ ห้ามจำเลยที่ 3 เดินทางออกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล และให้มาศาลตามกำหนดนัดโดยเคร่งครัด และก่อนปล่อยตัวให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ

ขณะที่ น.ส.จิรฐิตา จำเลยที่ 6 นายคริษฐ์ จำเลยที่ 7 นั้น ศาลพิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ระหว่างพิจารณา ตีราคาประกัน 1 แสนบาท โดยมีเงื่อนไขห้ามมิให้กระทำการในลักษณะเช่นเดียวกับที่ถูกกล่าวหาซ้ำอีก หรือไปร่วมกิจกรรมที่อาจเสื่อมเสียต่อสถาบันฯ ห้ามเดินทางออกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลและให้มาศาลตามกำหนดนัดโดยเคร่งครัด และก่อนปล่อยตัวให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ

สำหรับคดีหมายเลขดำอ.2888/2664 เเยกลาดพร้าว ศาลพิเคราะห์พฤติการณ์และความหนักเบาแห่งคดีในส่วนของ นายอานนท์ จำเลยที่ 1, นายภานุพงศ์ จำเลยที่ 3  แล้ว เห็นว่าร้ายแรงประกอบกับจำเลยที่ 1,3 ถูกดำเนินคดีที่ศาลนี้หลายคดี หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เชื่อว่าจะก่ออันตรายประการอื่น หรือ หลบหนีคดี จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

ส่วน นายชินวัตร จำเลยที่ 2 พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณา ตีราคาประกัน 2 แสนบาท โดยมีเงื่อนไขห้ามมิให้จำเลยที่ 2  กระทำการในลักษณะเช่นเดียวกับที่ถูกกล่าวหาซ้ำอีก หรือไปร่วมกิจกรรมที่อาจเสื่อมเสียต่อสถาบันฯ ห้ามจำเลยที่ 2 เดินทางออกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลและให้มาศาลตามกำหนดนัดโดยเคร่งครัด และก่อนปล่อยตัวให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ

ขณะที่ น.ส.วรรณวลี จำเลยที่ 4  พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว จำเลยที่ 4 ระหว่างพิจารณา ตีราคาประกัน 1 แสนบาท โดยมีเงื่อนไขห้ามมิให้จำเลยที่ 4 กระทำการในลักษณะเช่นเดียวกับที่ถูกกล่าวหาซ้ำอีก หรือไปร่วมกิจกรรมที่อาจเสื่อมเสียต่อสถาบันฯ ห้ามจำเลยที่ 4 เดินทางออกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล และให้มาศาลตามกำหนดนัดโดยเคร่งครัด และก่อนปล่อยตัวให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ เช่นเดียวกับ นายพงศธรณ์ จำเลยที่ 5 , นายพรหมศร จำเลยที่ 6 และ นายณวรรษ จำเลยที่ 7